Francouzština pro mírně pokročilé

Kurz francouzštiny pro mírně pokročilé navazuje na učivo probírané v předchozím kurzu pro začátečníky a předpokládá zvládnutí lekcí 1- 6 z učebnice Connexions 1. Tento navazující kurz vám pomůže upevnit a dále rozšířit znalosti jak slovní zásoby, tak gramatiky a zlepšit všechny jazykové dovednosti – poslech s porozuměním, ústní projev, čtení s porozuměním a psaní.

Naším cílem bude nejen domluvit se v běžných situacích každodenního života, ale taky aktivněji se zapojit do jednoduššího rozhovoru a vyřešit základní problémy během pobytu ve Francii nebo v jiné frankofonní zemi.

Kurz je určen pro studenty a pracující, kteří se již s francouzštinou setkali a mají základní znalosti.

Obsah kurzu

Lektorka ve výuce kromě učebnice využívá i doplňkové materiály, pracuje s internetem, písněmi, videem a autentickými materiály. Důraz je kladen na pečlivě probranou novou slovní zásobu a další gramatiku s následným procvičováním a upevňováním za účelem rozvíjet schopnost mluvit a domluvit se. Absolventi tohoto kurzu získají jazykové kompetence odpovídající úrovni A1 dle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky a jsou připraveni k mezinárodní zkoušce DELF A1.

 • orientace v prostoru, ptát se na cestu, ukázat směr, bydlení, město, dům, popsat fyzický vzhled člověka, rodina, cestování na dovolenou, porozumět informacím z turistického prospektu a programu kulturních akcí
 • předložky místa, stažený člen, rozkazovací způsob, řadové číslovky, předmět nepřímý, barvy, passé composé, názvy zemí a předložky se zeměmi, zájmeno y, ukazovací zájmena, neurčitá zájmena
 • zajímavosti o Francii a francouzské kultuře
 • učebnice Connexions 1 + pracovní sešit + studijní příručka od nakladatelství Didier, lekce 7-9
 • popsat svůj den, chronologie událostí, telefonování, srovnávání, charakter člověka, lidské tělo, oblečení, počasí, předpověď počasí, roční období, mluvit o budoucnosti
 • otázka inverzí, tázací zájmena, časování zvratných sloves, časové výrazy, futur simple, spojovací způsob přítomný, vyjádření příčiny a účelu, zápor ne …jamais, ne…plus
 • zjednodušená četba
 • zajímavosti o Francii a francouzské kultuře
 • učebnice Connexions 1 + pracovní sešit + studijní příručka od nakladatelství Didier, lekce 10-12

Studijní materiál: Connexions1 (méthode de français + cahier d´exercices + studijní příručka v ČJ)

Rozsah kurzu

Kurz francouzštiny pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 vyučovací hodiny týdně. Celkem je to 68 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut). Kurz je rozložen takto:

1. semestr – 28 vyuč. hodin

2. semestr – 40 vyuč. hodin

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků

.

Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

 • Podzim 2024. Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.
 • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši anebo ve 2 splátkách 

2 semestry

6 300 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU – 6 050 Kč

Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Lektor
Mgr. Erika Hutirová

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality