Choroby okrasných dřevin

V kurzu získáte znalosti o důležitých druzích hub, které mohou působit závažné poškození okrasných dřevin. Tato znalost patří mezi zásadní především u praktických arboristů. Choroby okrasných dřevin se neustále vyvíjí a objevují se nové. Proto je potřeba znalosti tohoto typu průběžně rozvíjet a doplňovat. Kurz je zaměřen na popis hlavních souvislostí v dané oblasti a poznávání zásadních druhů chorob, včetně popisu jejich specifických životních strategií. Pozornost budeme věnovat i legislativním souvislostem a charakteristice nově se šířících škodlivých organismů.

Obsah kurzu

  • obecná teorie stresu, reakce stromů a napadaní houbami
  • hlavní druhy dřevních hub dle lokalizace na hostitelské dřevině
  • praktické poznávání dřevních hub dle symptomů a plodnic
  • ostatní ovlivňující činitelé
  • nově se šířící patogenní organismy

 Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.

Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.

Termín kurzu

podzim 2024, bude upřesněno, (max. 15 účastníků)

Cena kurzu

1 900,- Kč (cena pro studenty MENDELU: 1 710,- Kč)

Kontakty

Organizace kurzu
Ing. Kamil Nechuta
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
Ing. Jiří Rozsypálek
Ústav ochrany lesů a myslivost
Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality