Já na to mám! – strategie učení

15. 1. 2021 -

Zápasíte s učením víc, než byste chtěli? Přijďte se seznámit s programem Já na to mám!, naučí vás se učit hravě a efektivně.


Program Já na to mám! je určen studentům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie aj.) a jeho cílem je rozvoj učebních strategií hravou formou.

Nebaví Vás učení? Máte dojem, že se učíte dlouho a bez výsledku? Nebo se ztrácíte v učební látce? Špatně si pamatujete nové cizí pojmy? Přijďte se podívat, jak může vypadat "učení o učení"!

Program Já na to mám! je určem všem studentům, kteří chtějí zlěpšit svoje kognitivní funkce. Spolu s lektorkou budou studenti plnit úkoly, které jsou zaměřené na jednu z oblastí možných obtíží: práce s textem/ učebními materiály, verbální vyjadřování, prostorová orientaci, paměť nebo plánování. 

 


Jak bude vše probíhat?

Program je nastaven na individuální setkávání (1-2 studenti a lektorka), vždy 1,5 h / týden po celý semestr. Záleží na pracovním tempu každého studenta.

První setkání je informativní, lektorka bude mapovat potřeby studenta. Proběhne domluva, čemu bude věnována pozornost, co je vhodné trénovat (práce s textem, paměť, plánování, verbální dovednosti, orientace v prostoru).

V době distanční výuky je možné konzultovat své strategie učení i přes MS Teams.

 


Co bude potřeba?

Hlavně motivace studenta něco pro sebe udělat. Oblíbené psací potřeby.

Každý student dostane pracovní listy. 

Naučte se učit spolu s námi! Stát to bude jen Váš čas.

 


A jak se přihlásit?

Pošlete e-mail přímo lektorce, kapacita je omezená, tak neváheje. První setkání je nezávazné, dále už dle vzájemné domluvy.

E-mail: veronika.matejkova@mendelu.cz 

 


Lektorka

Mgr. Veronika Matějková
V Poradenském a profesním centru se věnuje rozvoji učebních strategií studentů, zjednodušeně řečeno učí studenty učit se a přemýšlet o učení. Prošla školením Feuersteinova instrumentálního obohacování a tyto znalosti nyní využívá při vedení doučovacího kroužku v Salesiánském středisku mládeže. Stála u zrodu myšlenky vytvořit nástroj, který naučí vysokoškolské studenty s dyslexií lépe přistupovat k učení. Díky spolupráci s pražským Dyscentrem pak vznikl unikátní program Já na to mám!, který je přizpůsobený vysokoškolákům a umí reagovat na jejich individuální potřeby.


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: