Angličtina pro středně pokročilé

Kurz je určen pro ty, kteří rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného slova i psaného projevu obsahujícího i neznáme výrazy. Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jeho mluvený projev je víceméně plynulý. Kurz má nabyté dovednosti osvěžit a dále je rozvíjet a umožnit tím orientovat se v běžných životních situacích v prostředí,  kde se daným jazykem hovoří.

Obsah kurzu

Cílem kurzu pro středně pokročilé je rozvíjet všechny jazykové dovednosti a prohlubovat již získané znalosti. V gramatické části je důraz kladen na opakování a procvičování použití časů (přítomný prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý a průběhový, budoucí čas will / going to), stupňování přídavných jmen, modální slovesa, podmínkové věty, gerundium a infinitiv, frázová slovesa, apod. V oblasti slovní zásoby je snahou rozšířit a prohloubit znalosti potřebné pro komunikaci v běžných situacích (jídlo, sport, rodina, životní styl, cestování, komunikace, vzdělávání, nakupování, kino a televize). Velký důraz je kladen na mluvení a poslech v rozsahu nutném pro každodenní komunikaci. Součástí rozvoje jazykových znalostí je i čtení a psaní. Kurz je vhodný pro ty, kteří si chtějí zlepšit nebo udržet schopnost správného užití jazyka.

 

Studijní materiál: New English File Intermediate 3rd edition

Informace o lektorovi

Kurz vede Mgr. Hana Crhonková. Vystudovala Slezskou univerzitu v Opavě, Filozoficko-přírodovědeckou fakultu, obor Učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů pro střední školy, čeština-angličtina. Po ukončení studia se věnovala soukromé a firemní výuce přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky PET, FCE, CAE. Pracovala v několika jazykových školách. Na PEF MENDELU pracovala jako hlavní metodička a koordinátorka lektorského sboru zajišťujícího výuku cizích jazyků. K rozvoji znalostí přispěly její zahraniční pobyty v anglicky mluvících zemí například Vancouver, Britská Kolumbie, Kanada, USA.

Rozsah kurzu

Kurz angličtina pro středně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 vyučovací hodiny týdně. Celkem je to 68 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut). Kurz je rozložen takto:

1. semestr – 26 vyuč. hodin

2. semestr – 42 vyuč. hodin

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.

Výstup z kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.

Termín a místo kurzu

  • Podzim 2024. Bude upřesněno.
  • Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.

Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši anebo ve 2 splátkách.

2 semestry
6 300 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU – 6 050 Kč

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality