Akademik ICV spoluautorem knihy s mimořádným oceněním

10. 10. 2019

Mimořádný úspěch zaznamenala kniha s názvem „Normální život v nenormální době: základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace“, na které se významně autorsky podílel i akademik Michal Šimáně, který v současnosti působí na ICV. Kniha byla Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím Odborných panelů  v oboru Social Sciences vyhodnocena minulý týden jako „Výsledek na špičkové úrovni (world-leading), jehož využití v praxi přinese … zásadní změnu s mimořádným dopadem mezinárodního charakteru na společnost (reálný předpoklad zásadního uplatnění na mezinárodní úrovni v oblastech veřejného zájmu).“ Z celkového počtu 798 publikací v rámci daného oboru bylo 21 vyhodnoceno jako špičkových. V českém jazyce šlo přitom pouze o 4 publikace.

Podrobnosti o hodnocení najdete na https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/nebiblio, v příloze Social Sciences (v dolní části stránky).

Více aktualit

Všechny aktuality