Akademici čtou dětem

3. 2. 2016
Tak trochu netradiční spolupráci zahájili akademičtí pracovníci z Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU, a to s dětmi z mateřských škol.  Jak k tomu došlo? 

V loňském roce začali v rámci projektu Univerzita lektorů spolupracovat se základními a mateřskými školami v Brně a na Vysočině. Mezi spolupracujícími mateřskými školami byla i univerzitní MŠ Hrášek. Projekt trval jeden rok a byl zaměřen na vzdělávání učitelů těchto škol. Vzájemná spolupráce se velmi slibně rozvinula. A to jak ke spokojenosti našeho vysokoškolského ústavu, který se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání v celé její šíři, tak především ke spokojenosti všech zúčastněných škol.

Po skončení projektu Univerzita lektorů hledali akademici z ICV MENDELU způsob, jak v navázané spolupráci pokračovat. A přesunuli svoji pozornost od učitelů v mateřských školách k dětem. Bylo však potřeba vyřešit otázku, jak propojit dva zdánlivě odlišné světy, svět dospělých akademiků s dětským světem plným představ a fantazie. Spojnicí se stala kniha a světlo světa spatřil nový interní projekt ICV MENDELU s názvem „Akademici čtou dětem“. Zjednodušeně řečeno se jedná o to, že pedagogové z ICV budou v březnu až květnu, podle předem stanoveného harmonogramu, docházet do MŠ Hrášek, MŠ v Brně-Medlánkách a případně i do dalších brněnských mateřských škol, kde budou číst dětem pohádky a pak si s nimi o přečtených příbězích povídat.  Jaký by měl mít projekt přínos? Děti, které byly doposud zvyklé při čtení pohádek jen na jednu paní učitelku a její hlas, získají nové zážitky a zkušenosti. Poznají nové lidi přicházející ze světa vědy, který je pro ně zatím světem neznámým. Všechno neznámé bývá pro děti lákavé, velká výzva pro malé objevitele! Akademičtí pracovníci zase dostanou příležitost obohatit svůj život tím, že znovu nahlédnou do dětského světa a na chvíli se odpoutají od každodenní, někdy až příliš vážné reality.  

Po dohodě s paní ředitelkou Věrou Šohajovou z MŠ Hrášek bude projekt zahájen symbolicky v měsíci březnu, protože právě tento měsíc je s knihou významně spojen.

Více aktualit

Všechny aktuality