Péče o krajinu

14. 6. 2022 -

NOVINKA! Cílem kurzu je získání základních znalostí a zkušeností v ochraně přírody a krajiny. Účastník kurzu se dozví mnoho nových informací, ať už o provádění konkrétních zásahů, tak o legislativním rámci nebo o moderních přístupech.

Péče o krajinu

Často slýcháme, že je nezbytné se o krajinu starat, pečovat o ni a chránit ji. Hovoří se také o podpoře jejich funkcí, například klimatické a protierozní. Co už ale nebývá tolik zmiňováno, jsou kroky, jak docílit optimálního stavu. Zásadní je péče a aby každý z nás začal u sebe – kolem svého domu, v zahradě, na svém poli, v lese nebo na dobrovolnické akci. V tomto kurzu budou probrány základní informace a popsány praktické zkušenosti, jak správně provádět údržbu krajiny různých měřítek. V rámci kurzu bude například probráno, jak obnovovat krajinné trávníky, jak provádět mozaikovou seč, jak vykopat tůň nebo obnovit mokřad nebo jak efektivně bojovat s invazními druhy rostlin.


Cíl kurzu

Cílem kurzu je získání základních znalostí a zkušeností v ochraně přírody a krajiny. Účastník kurzu se dozví mnoho nových informací, ať už o provádění konkrétních zásahů, tak o legislativním rámci nebo o moderních přístupech.


Komu je kurz určen

Kurz je určený pro zájemce o ochranu přírody, kteří chtějí změnit své okolí k lepšímu. Je vhodný pro zemědělce a lesníky, kteří potřebují doplnit své zkušenosti o praktickou ochranu přírody, pro koordinátory dobrovolnických skupin nebo také úředníky, kteří chtějí získat ucelený přehled o možnostech údržby krajiny.


Obsah kurzu

 • Úvod do krajiny a ochrany přírody
 • Základní legislativa v ochraně přírody
 • Přehled funkčních jednotek v krajině
 • Ekologická obnova krajiny
 • Péče o dřeviny
 • Péče o les
 • Péče o vodní biotopy
 • Péče o travino-bylinné porosty
 • Likvidace invazních druhů rostlin
 • Alternativní přístupy v ochraně přírody

Informace o lektorovi

Ing. Vilém Jurek – absolvent Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, oboru Krajinné inženýrství. Zabývá se ochranářským managementem, přírodě blízkými rekultivacemi po těžbě nerostných surovin a funkčním ozeleňováním krajiny. Přes 12 let působí v brněnské organizaci Rezekvítek, která se věnuje ochraně přírody a ekologické výchově. Je propagátorem ekologické obnovy a paradoxní ochrany přírody. Nejnovější vědecké poznatky se snaží aplikovat do praxe. O odborných tématech v ochraně přírody publikuje i přednáší. Je autorem eseje Stručný manuál, jak udělat něco dobrého pro krajinu.


Rozsah kurzu

1denní

výuka bude probíhat na ICV MENDELU, Zemědělská 5 Brno


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a stud.materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

3. 11. 2022

6 vyučovacích hodin  (9 - 16 hod s přestávkou na oběd)


Cena kurzu

1 650 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu.


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: