Řez révy vinné

1. 11. 2021 -

NOVINKA! Kurz Vám umožní získat základní dovednosti a praktické znalosti řezu révy vinné. Získáte sebevědomí a kuráž nebát se stříhnout do révového keře a poznatky, co se bude dít v následujícím roce.

Řez révy vinné


Cíl kurzu

Seznámit posluchače se základními styly vedení révy a se soudobým běžným způsobem řezu keřů révy i prakticky ve vinici.

Kurz Vám umožní získat základní dovednosti a praktické znalosti řezu révy vinné. Získáte sebevědomí a kuráž nebát se stříhnout do révového keře a poznatky, co se bude dít v následujícím roce. Teoretická výuka bude vhodně spojená s praktickými ukázkami řezu přímo ve vinici vzdálené cca 500 metrů od výukové místnosti. Absolventi by měli zvládnout tzv. Guyotův řez (tj. řez na plodný tažeň a zásobní čípek) na dnes nejběžnějším systému vedení, tj. střední Rýnsko-Hessenské vedení s vodorovně vyvázaným tažněm.


Komu je kurz určen

Kurz je určen zájemcům a milovníkům vína jak z řad laiků a nadšenců, tak i malovinařům a pracovníkům ve vinohradnicko-vinařském oboru.


Obsah kurzu

V rámci teoretické výuky budou probrána následující témata:

  1. Řez révy - principy řezu u révy vinné.
  2. Pěstitelské tvary - současné styly vedení révy.
  3. Pěstitelské tvary révy od historie po současnost.

Praktická část se uskuteční ve vinici ZF Mendelu, Ústavu vinohradnictví a vinařství, kde se pěstuje celá řada odrůd (je zde umístěn genofond révy ČR) a je zde k vidění i několik stylů vedení révy (Rýnsko-Hessenské, Na hlavu a Vertiko).  

Pomůcky:

Je třeba vzít si zahradnické nůžky, teplé oblečení, obuv, popř. rukavice.


Informace o lektorovi

Odborný garant kurzu a vyučující Ing. Radek Sotolář, Ph.D. působí jako asistent na Ústavu vinohradnictví a vinařství: odborný garant a vyučující předmětů Vinohradnictví I a II, Vinohradnické praktikum, Agrotechnika révy vinné a Mezinárodní vinohradnictví a vinařství. Působí dlouhodobě jako lektor řady kurzů např. Sommelier, Vinařský průvodce, školení degustátorů atd. Také se podílí na řadě projektů a grantů či publikační činnosti.


Rozsah kurzu

  • 1 denní, 7 vyučovacích hodin
  •  teoretická i praktická část bude probíhat v Lednici - Ústav vinařství a vinohradnictví AF MENDELU, Valtická 337, 691 44 Lednice

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a stud.materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

v roce 2022 již termíny vypsány nebudou, další termíny leden/únor 2023

v případě zájmu a předběžné registraci místa vyplňte buď přihlášku (není bez termínu závazná) či napište na sobova@mendelu.cz


Cena kurzu

2 100 Kč

V ceně je zahrnut také oběd.

Možnost vystavení dárkového poukazu. 


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborný garant kurzu

Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Akademický pracovník - asistent - vědecko-výzkumný pracovník - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
+420 519 367 255
radek.sotolar@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: