Výroba masných klobás

13. 4. 2021 -

Kurz složený především z praktické části proložený i teorií. Koná se v provozech Mendelu v Brně a účastníci se mohou těšit na velké množství různých druhů vlastnoručně vyrobených masných klobás.

Výroba masných klobás


Komu  je kurz určen

Pro širokou veřejnost a milovníky masa, zaměstnance v provozech, faremní zpracovatele, kteří chtějí proniknout do výroby klobás.


Obsah kurzu

  • Suroviny a operace v masné výrobě (včetně technického zázemí)
  • Rozdělení masných výrobků (normy, vyhláška)
  • Receptury, regionální výrobky, problematika solení a používání koření
  • Vady masných výrobků
  • Balení masa a masných výrobků, obaly

Praxe:

Praktická výroba tepelně opracovaných masných klobás. Více druhů různých receptur dle skladby masa, použitého koření, způsobu gastronomického použití. Výrobky si účastníci mimo senzorické hodnocení na kurzu, také odnesou sebou.

Upozornění: na praktickou část je třeba mít zdravotní (potravinářský) průkaz, čistou a vhodnou nepromokavou obuv a oděv vhodný do masného provozu (čisté pracovní kalhoty a halenu).


Informace o lektorech

Odborná garantka kurzu a lektorka prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. s dlouholetou praxí v oboru, odborná garantka a vyučující předmětu Technologie masa, Senzorická analýza, aj., garantka Masné výrobny na Mendelově univerzitě v Brně (oprávnění prodeje masných výrobků), členka redakční rady časopisu Maso. Zajišťuje také spolupráci s firmami v masném oboru a účastní se praktických výzkumů (např. téma migrace látek z obalu do masných výrobků).

Lektor Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. vyučující předmětu Technologie masa, Společné stravování, Jakost živočišných produktů, aj. Pověřený pracovník odpovědný za provoz Masné výroby na Mendelově univerzitě v Brně (oprávnění prodeje masných výrobků), člen redakční rady časopisu Maso, Výživa a potraviny, člen správní rady Společnosti pro výživu a její pracovní skupiny pro potraviny. A další zaměstnanci Ústavu technologie potravin .


Rozsah kurzu

2 dny - 8 vyučovacích hodin (1. den 6 hodin, druhý den 2 hodiny), převážně praktická výuka proložená teorií. Výuka bude probíhat v budově M2 (MENDELU, Ústav technologie potravin – masná výrobna CZ 22067 a seminární místnost M1.03). Vzhledem k expedici, balení vyrobených blobás a senzorickému hodnocení je kurz rozdělen na dva dny.


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a vlastnoručně vyrobených klobás obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

září 2022, bude upřesněno (1.den 6 hodin, 2.den 2 hodiny)


Cena kurzu

3 600,- Kč 

Cena kurzu zahrnuje veškeré náklady na lektory, stud.materiály, materiál nutný pro výrobu masných klobás.

Možnost vystavení dárkového poukazu.


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborná garantka kurzu

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 191, +420 545 133 563
alzbeta.jarosova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: