Jehličnaté dřeviny

4. 9. 2021 -

Kurz pro milovníky přírody, kteří chtějí získat základní znalosti o jehličnatých dřevinách a keřích. Součástí kurzu je I exkurze do Botanické zahrady a arboreta MENDELU.

Jehličnaté dřeviny


Cíl kurzu

Kurz umožní získat základní znalosti o jehličnatých dřevinách, běžněji používaných při ozeleňování měst i zahrad. Teoretická výuka v první části kurzu bude doplněna praktickou exkurzí do Botanické zahrady a arboreta MENDELU, kde lze vidět i méně běžné druhy jehličnanů a jejich kultivary.


Komu je kurz určen

Kurz je určen milovníkům přírody, zájemcům o jehličnaté stromy a keře, a to především pro laiky a nadšence, může být vhodným doplněním a opakováním i pro pokročilejší znalce dřevin.


Obsah kurzu

1. Domácí jehličnany

2. Čeleď Pinaceae - borovicovité

3. Čeleď Cupressaceae – cypřišovité

4. Vzácnější druhy jehličnanů různých čeledí

5. Odborná exkurze do Botanické zahrady a arboreta MENDELU


Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami


Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

říjen 2022, bude upřesněno  (max. 15 účastníků)


Cena kurzu

1 900,- Kč (cena pro studenty MENDELU: 1 710,- Kč)


Kontakty

 

doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc.
Odborný garant kurzu
  +420 545 134 059
  lubos.uradnicek@mendelu.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
  +420 545 135 216
  kamil.nechuta@mendelu.cz

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: