Francouzština pro mírně pokročilé

17. 12. 2020 -

Francouzština pro mírně pokročilé 

Malebná Francie a bohatá francouzská kultura vždy inspirovaly nejen české umělce, ale i mnohé z nás. Líbí se vám francouzské šansony, lákají vás voňavá levandulová pole v Provence, mýdla z Marseille, parfémy z Grasse, umíte ocenit francouzská vína a sýry, pochutnáte si na palačinkách, jezdíte ve francouzském autě nebo lyžujete v Alpách?

Francie ve svých regionech nabízí pestrou paletu krajin, zvyků a tradic. Díky znalosti francouzštiny se vám tato země představí v celé své kráse a s ní i další kouty světa, kde se francouzsky domluvíte.

Neztrácejte čas a pusťme se společně do studia francouzštiny!


Cíl kurzu

Kurz je určen pro studenty a pracující, kteří se již s francouzštinou setkali a mají základní znalosti.

Kurz francouzštiny pro mírně pokročilé navazuje na učivo probírané v předchozím kurzu pro začátečníky a předpokládá zvládnutí lekcí 1- 6 z učebnice Connexions 1. Tento navazující kurz vám pomůže upevnit a dále rozšířit znalosti jak slovní zásoby, tak gramatiky a zlepšit všechny jazykové dovednosti – poslech s porozuměním, ústní projev, čtení s porozuměním a psaní.

Naším cílem bude nejen domluvit se v běžných situacích každodenního života, ale taky aktivněji se zapojit do jednoduššího rozhovoru a vyřešit základní problémy během pobytu ve Francii nebo v jiné frankofonní zemi.


Obsah kurzu

Lektorka ve výuce kromě učebnice využívá i doplňkové materiály, pracuje s internetem, písněmi, videem a autentickými materiály. Důraz je kladen na pečlivě probranou novou slovní zásobu a další gramatiku s následným procvičováním a upevňováním za účelem rozvíjet schopnost mluvit a domluvit se. Absolventi tohoto kurzu získají jazykové kompetence odpovídající úrovni A1 dle evropského referenčního rámce pro cizí jazyky a jsou připraveni k mezinárodní zkoušce DELF A1.

 

Zimní semestr – A1+  pokročilejší začátečník

-          orientace v prostoru, ptát se na cestu, ukázat směr, bydlení, město, dům, popsat fyzický vzhled člověka, rodina, cestování na dovolenou, porozumět informacím z turistického prospektu a programu kulturních akcí

-          předložky místa, stažený člen, rozkazovací způsob, řadové číslovky, předmět nepřímý, barvy, passé composé, názvy zemí a předložky se zeměmi, zájmeno y, ukazovací zájmena, neurčitá zájmena

-          zajímavosti o Francii a francouzské kultuře

-          učebnice Connexions 1 + pracovní sešit + studijní příručka od nakladatelství Didier, lekce 7-9

 

Letní semestr – A2 mírně pokročilý

-          popsat svůj den, chronologie událostí, telefonování, srovnávání, charakter člověka, lidské tělo, oblečení, počasí, předpověď počasí, roční období, mluvit o budoucnosti

-          otázka inverzí, tázací zájmena, časování zvratných sloves, časové výrazy, futur simple, spojovací způsob přítomný, vyjádření příčiny a účelu, zápor ne …jamais, ne…plus

-          zjednodušená četba

-          zajímavosti o Francii a francouzské kultuře

-          učebnice Connexions 1 + pracovní sešit + studijní příručka od nakladatelství Didier,

lekce 10-12

Studijní materiál: Connexions1 (méthode de français + cahier d´exercices + studijní příručka v ČJ)


Rozsah kurzu

Kurz francouzštiny pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Podzim 2022. Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů.

 

V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 4 465 Kč

 

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 2 420 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

Lektor

Mgr. Erika Hutirová


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: