Španělština pro pokročilé začátečníky

15. 12. 2020 -

Španělština pro pokročilé začátečníky


Cíl kurzu

Kurz španělštiny pro velmi mírně pokročilé začátečníky navazuje na znalosti probírané v lekcích 0-1 učebnice Nuevo Español en Marcha 1  a klade důraz na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení), přičemž zajišťuje důkladné studium základních gramatických struktur a jejich následné procvičení a upevnění, osvojení slovní zásoby z různých oblastí a její využití pro rozvíjení schopnosti mluvit a komunikovat, na kterou je celý kurz obzvláště zaměřen.
Kurz je určen pro pracující i studenty,  kteří se již se španělšinou setkali a mají alespoň velmi základní znalosti.

Studenti si prohloubí slovní zásobu a gramatiku, což jim umožní vyřešit jednoduché problémy a situace, které mohou nastat při pobytu ve Španělsku nebo v ostatních španělsky mluvících zemích. Absolventi tohoto kurzu získají  znalosti, na které navazuje kurz pro pokročilé.


Obsah kurzu

ZS

1. Opakování probrané gramatiky, slovní zásoby a konverzačních témat Unidades 0-1

2. Unidad 2 – 2A: familia, plural de los sustantivos y adjetivos. Rodina, množné číslo podstatných jmen.

3. Unidad 2 – 2B: marcadores de lugar, adjetivos posesivos. Předložky místa, přivlastňovací zájmena.

4. Unidad 2 – 2C: Qué hora es?, horarios, números. Hodiny, čísla.

5. Unidad 2 – 2D: Comunicación y cultura.

6. Unidad 2: Repaso. Opakování lekce 2.

7. Unidad 3: Rutinas diarias, presente de verbos irregulares. Denní aktivity, nepravidelná slovesa.

8. Unidad 3: Trabajo: lugar, profesión y horario - días de la semana. Povolání, dny v týdnu.

9. Unidad 3 - 3C: Qué desayunas? Restaurantes. Snídaně, jídlo.

10. Unidad 3 - 3D: Comunicación y cultura.

11. Unidad 3: Repaso

 

LS

1. Repaso de unidades 0-3. Opakování lekcí 0-3.

2. Unidad 4 – 4A: Vivienda. Dům, byt, bydlení.

3. Unidad 4 – 4A: Vivienda. Los números ordinales. Vybavení domu, číslovky řadové 1-10, sloveso hay (haber).

4. Unidad 4: los verbos SER x ESTAR x HABER (HAY.  Nepravidelná slovesa přítomného času; slovesa „být“ : SER x ESTAR x HABER (HAY).

5. Unidad 4: En el hotel. V hotelu.

6. Pretérito Perfecto - Předpřítomný čas (není v učebnici).
7. Unidad 4 – 4C: Patios. Opakování předpřítomného času.

8. Unidad 4 – 4D: Comunicación y cultura.

9. Unidad 4: Repaso. Opakování.

10. Unidad 5: sloveso GUSTAR

Studijní materiál: Nuevo Español en Marcha 1 (libro del alumno + cuaderno de ejercicios) – od lekce 2 (UNIDAD 2)

 


Rozsah kurzu

Kurz španělštiny pro pokročilé začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Podzim 2022. Bude stanoven v případě dostatečného zájmu.

V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů.

V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 4 465 Kč

 

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 2 420 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 203

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

Mgr. Markéta Kocmánková

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: