Základy vinohradnictví

4. 1. 2021 -

Kurz Vám umožní získat základní znalosti o pěstování révy v podmínkách ČR. Získáte přehled o druzích a odrůdách révy, o stavbě révového keře, řezu a vedení, včetně základních chorob a škůdců.

Základy vinohradnictví


Cíl kurzu

Kurz Vám umožní získat základní znalosti o pěstování révy v podmínkách ČR. Získáte přehled o druzích a odrůdách révy, o stavbě révového keře, řezu a vedení, včetně základních chorob a škůdců. Teoretická výuka prvního a druhého dne je vhodně spojená s praktickými ukázkami odrůd přímo ve vinici cca 500 metrů od výukové místnosti.


Komu je kurz určen

Kurz je určen zájemcům a milovníkům vína jak z řad laiků a nadšenců, tak i malovinařům a pracovníkům ve vinohradnicko-vinařském oboru.


Obsah kurzu

V rámci teoretické výuky budou probrána následující témata:

 1. Čeleď Vitaceae (révovité) a popis některých významných botanických druhů (Systematické zařazení rodu Vitis; Využití botanických druhů ve vinohradnictví a šlechtění révy; Klasifikace odrůdového sortimentu révy vinné).
 2. Morfologie révy (Základní morfologické popisy jednotlivých částí révy vinné, ampelografie).  
 3. Fenologická stádia (fenofáze) révy vinné (Vývojový cyklus révy během roku).
 4. Zelené práce u révy vinné (Význam těchto pracovních operací pro růst a zrání hroznů).
 5. Pěstitelské tvary a řez révy vinné (Dělení a různé možnosti řezu; Typy běžně používaných pěstitelských tvarů).
 6. Dělení odrůd révy vinné a stručný popis vybraných odrůd (Dle použití - podnožové, moštové stolní; dle barvy - bílé, červené, modré a šedé; botanicky - klasické a PIWI).
 7. Ochrana révy vinné (základní choroby a škůdci).

Praktická část se uskuteční ve vinici ZF Mendelu, Ústavu vinohradnictví a vinařství, kde se pěstuje celá řada odrůd: zapsaných v odrůdové knize ČR, včetně odrůd pěstovaných mimo tento registr, např. odrůdy interspecifické (PIWI), historické a stolní. Odrůdy budou ukázány, ampelograficky popsány a ochutnány


Informace o lektorovi

Odborný garant kurzu a vyučující Ing. Radek Sotolář, Ph.D. působí jako asistent na Ústavu vinohradnictví a vinařství: odborný garant a vyučující předmětů Vinohradnictví I a II, Vinohradnické praktikum, Agrotechnika révy vinné a Mezinárodní vinohradnictví a vinařství. Působí dlouhodobě jako lektor řady kurzů např. Sommelier, Vinařský průvodce, školení degustátorů atd. Také se podílí na řadě projektů a grantů či publikační činnosti.


Rozsah kurzu

 • 2 denní, 12 vyučovacích hodin
 • 1. den teoretická část na ICV MENDELU, 2. den praktická i teoretická část v Lednici

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a stud.materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

září 2022


Cena kurzu

3 100 Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Cena kurzu zahrnuje náklady na lektora, studijní materiály, občerstvení (vč. oběda v rámci druhého dne) a zajištění dopravy druhý den do Lednice.

    Možnost dárkového poukazu. 


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborný garant kurzu

Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Akademický pracovník - asistent - vědecko-výzkumný pracovník - Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
+420 519 367 255
radek.sotolar@mendelu.czFotogalerie

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: