Francouzština pro začátečníky

29. 12. 2017 -

Francouzština pro začátečníky


Cíl kurzu

Kurz je určen pro studenty i pracující, kteří jsou úplnými začátečníky a francouzský jazyk dosud nestudovali. Kurz Vám pomůže vybudovat si kvalitní ucelené základy, a tím udělat významný krok k ovládnutí cizího jazyka. Pokud zvažujete cestu do Francie, tak neváhejte a do kurzu se zapište.


Obsah kurzu

Dva moduly. Jeden modul má 3 lekce.

Lektorka v hodinách využívá kromě učebnice také doplňkové materiály na procvičení gramatiky, autentické materiály, pracuje s internetem a francouzskými filmy či hudbou.

V kurzech se procvičují všechny jazykové dovednosti.

 

Zimní semestr - A1.0 - úplný začátečník

-        základy francouzské gramatiky

-        základní komunikační situace – naučit se jednoduše se představit, zvládnout základní zdvořilostní fráze

-        číslovky a počítání

-        naučit se informovat o cenách a zeptat se na cestu

-        zajímavé informace o Francii a o francouzské kultuře

-        Učebnice Latitude 1, lekce 1-3

 

Letní semestr – A1.1 – začátečník

-        naučit se na základě poslechů, textů i rozhovorů sjednat si schůzku, naučit se ji odmítnout a naopak přijmout

-        naučit se informovat se o ceně a platit, vyjádřit množství

-        gramatika určitých a neurčitých členů

-        minulý slovesný složený čas (passé composé) a zájmena osobní samostatná, nesamostatná a tázací

-        tvoření otázek

-        obohacení slovníku např. o měsíce, dny, barvy atp.

-        Učebnice Latitude 1, lekce 4-6

 

Studijní materiál: Latitudes 1 od nakladatelství Didier (učebnice a pracovní sešit)


Rozsah kurzu

Kurz ruštiny pro začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Bude stanoven v případě dostatečného zájmu. 

 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídlo ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 150 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč

 

1 semestr

2 200 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

 


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: