Španělština pro úplné začátečníky

29. 12. 2017 -

Španělština pro úplné začátečníky


Cíl kurzu

Kurz španělštiny pro začátečníky klade důraz na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení), přičemž zajišťuje důkladné studium základních gramatických struktur a jejich následné procvičení a upevnění, osvojení slovní zásoby z různých oblastí a její využití pro rozvíjení schopnosti mluvit a komunikovat, na kterou je celý kurz obzvláště zaměřen.
Kurz je určen pro pracující i studenty. Učastnit se mohou úplní začátečníci, kteří se s tímto jazykem nikdy nesetkali i věční začátečníci, kteří si chtějí znovu zopakovat a procvičit základy, které se již učili.

Studenti si osvojí základní slovní zásobu a gramatiku,  což jim umožní vyřešit jednoduché problémy a situace, které mohou nastat při pobytu ve Španělsku nebo v ostatních španělsky mluvících zemích. Absolventi tohoto kurzu získají  znalosti, na které navazuje kurz pro  pokročilé začátečníky.


Obsah kurzu

1. Jak se představit, španělská abeceda, výslovnost

2. Povolání, národnosti

3. Číslovky 1-20; sloveso ser a tener

4. Pravidelná slovesa, přídavná jména, rod a číslo podstatných a přídavných jmen
5. Rodina, jak popsat členy rodiny;  předložky místní

6. Zájmena přivlastňovací a ukazovací, hodiny, číslovky 21-5000
7. Obvyklé každodenní aktivity, práce, studium; zvratná slovesa, nepravidelná slovesa, předložky časové, dny v týdnu
8. Restaurace, jídlo; volný čas; sloveso gustar, základy rozkazovacího způsobu kladného

 

Studijní materiál: Nuevo Español en marcha 1 (libro del alumno + cuaderno de ejercicios)


Rozsah kurzu

Kurz španělštiny pro začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

 

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je  však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Zahájení kurzu: úterý 29. září 2020. V ziminím semestru výuka probíhá 12. týdnů. 

Čas kurzu: 13 - 14:30 hod.

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 150 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč

 

1 semestr

2 200 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

Mgr. Markéta Kocmánková

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: