AJ pro úplné začátečníky

29. 12. 2020 -

Angličtina pro úplné začátečníky


Cíl kurzu

Kurz je určen pro studenty i pracující, kteří jsou úplnými začátečníky a anglický jazyk dosud nestudovali. Kurz Vám pomůže si vybudovat kvalitní ucelené základy a tím udělat významný krok k ovládnutí anglického jazyka.


Obsah kurzu

Z gramatiky jsou v kurzu probrány následující oblasti: podstatná jména - množné číslo, osobní a přivlastňovací zájmena, sloveso být, přítomný čas prostý, like/dislike + ing, can/can´t, přítomný čas průběhový, časové předložky a ukazovací zájmena.

Z hlediska slovní zásoby se probírají témata: země a národnosti, předměty denní potřeby, číslovky, určení času, dnů, měsíců a data, rodina, zaměstnání, každodenní činnosti, volný čas, nakupování, počasí, telefonování.

 

Studijní materiál: English File Elementary 3rd Edition


Rozsah kurzu

Kurz angličtiny pro úplné začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkově je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Podzim 2022.

V zimním semestru probíhají jazykové kurzy po dobu 12. týdnů.

V případě, že se kurz z důvodu epidemiologické situace nebude moci konat prezenčně, bude převeden na online formu.

 

 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže).

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno.


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 700 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 4 465 Kč

 

1 semestr

2 550 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU sleva - 2 420 Kč


 Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky

  • úhrada účastnického poplatku


Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz  

 

lektor

PhDr. Ivana Tulajová

 


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: