Microsoft Excel – efektivní využívání aplikace

11. 1. 2022 -

Kurz Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace v osmi tématech a dvou dnech.

Microsoft Excel - efektivní využívání aplikace


Cíl kurzu

Pokročit ve znalostech ovládání a využívání aplikace.


Komu je kurz určen

Kurz je připraven pro zájemce, kteří již ovládají základní prvky programu Microsoft Office Excel a hodlají si rozšířit svoje znalosti. Rovněž je určen pro ty, kteří s Excelem běžně pracují a rádi by získali větší pokročilost a znalost možností tohoto programu.


Obsah kurzu

Formátování, pokročilé techniky

 • číselné formáty,
 • podmíněné formátování.  

Kopírování, pokročilé techniky

 • generování datových řad,
 • selektivní kopírování určitých vlastností oblastí (formáty, hodnoty, komentáře), aritmetické operace při práci se schránkou,
 • transpozice tabulek.

Vzorce

 • absolutní adresace, relativní adresace, kombinace obou možností,
 • pojmenování buněk,
 • propojení listů, propojení sešitů,
 • tipy pro efektivní práci.

Funkce - získání širšího přehledu v možnostech funkcí Excelu obecně napříč kategoriemi funkcí

 • funkce textové,
 • funkce pracující s kalendářními daty,
 • matematické funkce,
 • logické funkce.

Rozsáhlé tabulky, techniky pro efektivní práci s rozsáhlými tabulkami

 • označování tabulek,
 • kopírování vzorců,
 • kotvení příček,
 • dělení okna,
 • volby pro tisk.

Úvod do zpracování dat

 • ověřování validity zadávaných údajů,
 • řazení, filtrování,
 • automatizované formátování.

Hromadná analýza dat

 • generování souhrnů,
 • kontingenční tabulky.

Tvorba grafů a úprava grafů s ohledem na informace, které má graf vyjadřovat


Rozsah kurzu

12 vyučovacích hodin


Výstup kurzu

Osvědčení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

2. - 3. 1. 2023

9 - 16 hod (s přestávkou na oběd)

Možnost dárkového poukazu.


Cena kurzu

2 700 Kč


Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz


 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: