Choroby okrasných dřevin

1. 10. 2020 -

Choroby okrasných dřevin


Cíl kurzu

Předat absolventům kurzu znalosti o důležitých druzích hub, které mohou působit závažné poškození okrasných dřevin. Tato znalost patří mezi zásadní především u praktických arboristů. Vzhledem ke stále se vyvíjející situaci s novými chorobami je třeba znalosti tohoto typu průběžně rozvíjet a doplňovat. Kurz je zaměřen na popis hlavních souvislostí v dané oblasti a poznávání zásadních druhů, včetně popisu jejich specifických životních strategií. Pozornost je věnovaná i legislativním souvislostem a charakteristice nově se šířících škodlivých organismů.


Obsah kurzu

- obecná teorie stresu, reakce stromů a napadaní houbami
- hlavní druhy dřevních hub dle lokalizace na hostitelské dřevině
- praktické poznávání dřevních hub dle symptomů a plodnic
- ostaní ovlivňující činitelé
- nově se šířící patogenní organismy


 Rozsah kurzu

Jednodenní teoretický kurz s praktickými ukázkami případových studií v prezentaci.


Výstup kurzu

Potvrzení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

podzim 2022, bude upřesněno, (max. 15 účastníků)


Cena kurzu

1 900,- Kč (cena pro studenty MENDELU: 1 710,- Kč)


Kontakty

 

Ing. Jiří Rozsypálek
Odborný garant kurzu
+420 545 134 310
jiri.rozsypalek@mendelu.cz

 

Ing. Kamil Nechuta
Organizace kurzu
+420 545 135 216
kamil.nechuta@mendelu.cz

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: