MS Word - efektivní využívání aplikace

27. 8. 2019 -

Kurz Microsoft Word - efektivní využívání aplikace v šesti tématech a dvou dnech.

 

Microsoft Word - efektivní využívání aplikace


Cíl kurzu

Pokročit ve znalostech ovládání a využívání aplikace.


Komu je kurz určen

Kurz je připraven pro zájemce, kteří již ovládají základní prvky programu Microsoft Office Word a hodlají si rozšířit svoje znalosti. Rovněž je určen pro ty, kteří s Wordem běžně pracují a rádi by získali větší pokročilost a znalost možností tohoto programu.


Obsah kurzu

Formátovací styly
•    filosofie formátování pomocí stylů
•    odstavcové styly
•    znakové styly
•    styly odrážek a číslování
•    tabulkové styly


Vkládání objektů
•    textové pole
•    obrazec
•    obrázek
•    tabulka
•    graf
•    SmartArt
•    rovnice
•    objekt


Zpracování dlouhých dokumentů
•    navigace v dlouhých dokumentech
•    tok textu
•    oddíly dokumentu
•    sloupcová sazba
•    titulní stránka
•    záhlaví a zápatí
•    poznámka pod čarou, vysvětlivka
•    obsah dokumentu
•    seznamy obrázků, tabulek a grafů
•    rejstřík
•    křížové odkazy


Hromadná korespondence
•    příprava datového zdroje
•    dopisy
•    obálky, štítky
•    adresář


Automatizace tvorby dokumentů
•    vkládání polí
•    automatický text
•    stavební bloky dokumentu
•    motivy
•    tvorba šablon


Spolupráce při tvorbě dokumentu
•    revize dokumentu
•    komentáře
•    omezení úprav dokumentu

Rozsah kurzu

12 vyučovacích hodin


Výstup kurzu

Osvědčení o absolvování kurzu.


Termín kurzu

18. - 19.11.2019

9- 16 hod (s přestávkou na oběd)

učebna E24
Organizátor si vyhrazuje právo kurz otevřít pouze při dostatečném počtu zájemců.


Cena kurzu

2 700 Kč


Kontakty

Ing. Veronika Mikulenková

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 203

veronika.mikulenkova@mendelu.cz

 


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: