AJ pro pokročilé začátečníky

28. 12. 2017 -

Angličtina pro pokročilé začátečníky


Cíl kurzu

Kurz je pro všechny, kteří se již s angličtinou seznámili a absolvovali nějaký kurz či výuku, ale buď hodně zapomněli, nebo si nejsou jisti v základech. Také je samozřejmě vhodný pro věčné začátečníky. Pomůže Vám upevnit základy a posunout se dále.


Obsah kurzu

Z gramatiky jsou v kurzu probrány následující případy: minulý čas prostý sloveso být, pravidelná i nepravidelná slovesa, vazba there is/there are, přítomný čas průběhový, členy, neurčitý zájmena, vazba be going to, stupňování přídavných jmen, příslovce, would like to, předpřítomný čas prostý.

Z hlediska slovní zásoby se probírají témata: dům a nábytek, místa ve městě, vysvětlování cesty, jídlo a pití, dovolená, v restauraci, přídavná jména na popis vlastností, nepravidelná slovesa, počasí, nakupování, cestování, v hotelu.

 

Studijní materiál:  English File Elementary 3rd Edition


Rozsah kurzu

Kurz angličtiny pro pokročilé začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkově je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky). 

 

Kurz navštěvuje max. 12. účastníků


Výstup z kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

Začátek kurzu v letním semestru: 26. února 2020

Den a čas kurzu: Středa 16:45 - 18:15

Kurz navazuje na zimní semestr!!

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 150 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč

 

1 semestr

2 200 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

PhDr. Ivana Tulajová

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: