Řez ovocných dřevin I.

Ovocné dřeviny vyžadují trvalou péči, jejíž hlavním nástrojem jsou řezy různých typů, v různé intenzitě a termínech. Pokud jste zdědili nebo koupili sad, je nutné se o něj správně starat, aby vám sloužil a žil, co nejdéle. Kurz je vhodný i pro majitele mladých sadů nebo ty, kteří založili ovocnou kulturu (alej, remíz) a neví si rady jak na správné provedení řezů.

Kurz Vám umožní získat základní znalosti a praktické vědomosti o řezu ovocných dřevin. Absolvent kurzu dokáže stanovit postup ošetřování stromů pomocí řezu a provádět řezy sám bez pomoci odborného dohledu. Výsledkem jeho činností budou správně ošetřené stromy i keře, které budou mít optimální plodnost a vitalitu.

Na tento kurz navazuje Řez ovocných dřevin II., který se zaměřuje na další specifika řezů (intenzivní tvar, keře, staré stromy).

Komu je kurz určen

Kurz je určen jak pro začátečníky bez předchozích zkušeností, tak pro pokročilejší ovocnáře, kteří si chtějí utřídit znalosti o řezech ovocných dřevin. Kurz je vhodný také pro začínající zahradníky, krajináře a úředníky místních samospráv a státních správ.

Obsah kurzu

Teoretická část

  1. Úvod do problematiky
  2. Taxonomické zařazení ovocných dřevin
  3. Morfologie a fyziologie
  4. Základní pojmy při řezu ovocných dřevin
  5. Termíny provádění řezů
  6. Typy řezů ovocných stromů
  7. Základy řezu ovocných keřů
  8. Zásady a provánění řezů
  9. Velikost a ošetření ran po řezu
  10. Přehled pomůcek, nářadí, nástrojů a strojů k provádění řezů

Praktická část

Bude probíhat  v lokalitě Medlánky (Biocentrum Medlánky – https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2021/Medlanecky-biokoridor).

Lektor provede názornou ukázku řezů stromů. V případě zájmu si také účastníci pod vedením lektora mohou řezy vyzkoušet.

Prosíme účastníky, aby si na praktickou část přinesli vlastní zahradnické nůžky a rukavice.

Informace o lektorech

Ing. Vilém Jurek – absolvent Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, oboru Krajinné inženýrství. Přes 12 let působí v brněnské organizaci Rezekvítek, která se věnuje péči o přírodu v chráněných územích, ve volné krajině i ve městě. Založil několik ovocných sadů a stromořadí a zároveň se podílel na jejich ošetřování, spočívajících zejména v řezech. Jeho cílem je stručně vysvětlit a naučit zájemce, jak se mají jednoduše starat o ovocné stromy i keře. Důraz klade na intuitivní přístupy a přemýšlení u provádění řezů.

Antonín Nový – absolvent Střední odborné školy zahradnické v Bohunicích. Nyní pátým rokem působí ve spolku Rezekvítek jako odborný pracovník. Spolupracoval na výsadbách několika ovocných sadů a stromořadí a dodnes zde koordinuje následnou péči a veškerou údržbu. Zkušenosti s řezy ovocných stromů získal praxí na Bohunické zahradnické škole, na Rezekvítku, zahradách přátel a rodičů. Klade velký důraz na individuální přístupy a takové zásahy, kdy méně znamená více. 

Rozsah kurzu

2denní

1. den teoretická část na ICV MENDELU, Zemědělská 5 Brno; 5 vyučovacích hodin

2. den praktická část v ovocném sadu Medlánky nebo Černovice; 4 vyučovací hodiny

Termín kurzu

3. a 4. 3. 2023 – obsazeno

nebo

17. a 18. 3. 2023 – obsazeno

nebo

31. 3 a 1. 4. 2023 – obsazeno

přijímáme náhradníky na všechny termíny, v případě uvolnění místa budete obratem informováni

pátek od 13 hod., sobota sraz v 9 hod. zastávka Medlánky

Cena kurzu

2 400 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu. 

Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a studijních materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.

Podmínky účasti

zaslání přihlášky

úhrada účastnického poplatku

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality