Vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku na příkladech dobré praxe

22. 3. 2024

V uplynulém týdnu naši kolegové z řad organizačních pracovníků a lektorů univerzit třetího věku napříč celým Slovenskem navštívili pro inspiraci, vzájemné sdílení zkušeností a pro nabytí nových poznatků čtyři místa v České republice a to Mendelovu univerzitu v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Karlovu univerzitu v Praze a VŠB-Technickou univerzitu v Ostravě, kde jim každý den v dopoledních i odpoledních hodinách prezentovala svou činnost velice široká paleta univerzit třetího věku v České republice.

Na U3V Mendelovy univerzity měla prezentaci například U3V Masarykova univerzita, U3V Janáčkova akademie múzických umění nebo již zmiňovaná U3V Tomáše Bati ve Zlíně.
Tato čtyřdenní akce byla zaměřena na představení systému vzdělávání seniorů na Univerzitách třetího věku v České republice prostřednictvím příkladů dobré praxe takovým způsobem, že byla prezentována činnost co největšího počtu univerzit třetího věku v celé paletě činností, kterými se zabývají. Šlo o prezentaci typu vzdělávání, obsahů, forem, technik, ale i administrativního zajištění či evaluace. Smyslem celé akce je rozvoj segmentu vzdělávání seniorů na univerzitách, a to právě v rámci vzájemné inspirace a navazování spolupráce mezi oběma státy.

Více aktualit

Všechny aktuality