Tělo jako nástroj prezentace

“Stojíš jako tvrdý y.”

“Mácháš rukama jak smyslů zbavenej.”

“Jako obsah dobrý, ale ty vypadáš jako hromádka neštěstí.”

“To bylo hrozný, vždyť ty jsi na publikum útočil jako buldozer, Horst Fuchs by se od tebe mohl učit!”

Možná jste některou z těch vět slyšeli. Stává se vám, že vás tělo při prezentaci zradí? Chcete dostat tělo pod svoji kontrolu? Aby tělo podpořilo to, co chcete říct?

Obsah kurzu

Na kurzu se dozvíte:

  • jak aktivně zapojit tělo a použít funkční gesta
  • jak neverbálně vyjádřit myšlenky a pocity, a podpořit tak svoji prezentaci
  • jak tělesné projevy trémy dostat pod kontrolu

Dostanete laskavou, ale poctivou zpětnou vazbu na to, jak působíte ,od lektora i od sebe navzájem. A především dostanete konkrétní tipy, co podpořit, co upozadit a hlavně JAK.

Není to přednáška o nonverbální komunikaci, je to trénink neverbálního vyjadřování. Série praktických cvičení naučí hlavu a tělo spolupracovat.

Tělo mluví první. Tělo nikdy nemlčí. Tělo jako nástroj. Tak jdeme na to.

Lektor

MgA. Kateřina Chalupníková – lektorka prezentačních a komunikačních dovedností, učitelka dramatické výchovy. Patří mezi šťastlivce, co svou práci dělají nadšeně a s láskou. Od dětství sbírala zkušenosti v divadle a uměleckém přednesu. Přes deset let se věnuje propojení divadla a vzdělávání a jeho využití v běžném životě. Od roku 2012 pracuje v komerčním sektoru pod hlavičkou Court of Moravia. Zde připravuje a vede školení pro velké i malé firmy. Pod rukama jí prošla také řada individuálních klientů, od manažerů, přes politiky, po “obyčejné” lidi, co se prostě potřebují umět prodat. Učila na různých typech škol a má zkušenosti s alternativními a interaktivními výukovými styly. Pravidelně učí na vysokých školách a od roku 2013 vede literárně-dramatický obor na základní umělecké škole.

Rozsah kurzu

Jednodenní, 3 hodiny. V čase 16:30 – 19:30 hod.

Kurz je určen pro maximálně 10 účastníků.

Prosím vezměte si sebou pohodlné oblečení a obuv, které vám umožňuje volný pohyb.

Termín kurzu

Bude upřesněno. Jaro 2025.

Cena kurzu

990 Kč 

Možnost zakoupení kurzu na dárkový poukaz. 

Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Organizátor si vyhrazuje právo kurz uskutečnit pouze při dostatečném počtu zájemců.

Kontakt

Organizační zajištění
Ing. Magdalena Hábová, Ph.D.
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

Přihlášení na kurz

* Nezbytné údaje k vystavení osvědčení.

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Souhlasím se zasíláním aktuální nabídky kurzů ICV na e-mail

Souhlasím s obchodními podmínkami ICV MENDELU v Brně

*

*Souhlas je nezbytný pro odeslání přihlášky

Více aktualit

Všechny aktuality