REDAKČNÍ SLUŽBA - korektury závěrečných a jiných školních prací

5. 1. 2021 -

Pro studenty s poruchami učení, sluchovým a zrakovým postižením a s postižením horních končetin, kteří mají aktivní studium na MENDELU. Služba je poskytována zdarma po celý rok.


Jedná se o formální korekturu, sjednocení stylu, úpravu logické struktury textu (např. plynulost stavby vět, popis tabulek, aj.), správný výběr slov, bohatost slovní zásoby, délka vět i celkové vyznění textu.

Konzultant odpovídá studentům také na konkrétní i obecnější otázky týkající se tvorby práce seminární, bakalářské nebo diplomové. Může přečíst celou práci (hotovou i rozpracovanou) nebo její část a doporučit, jak ji upravit z hlediska pravopisného, stylistického, kompozičního a formálního. 

Máte zájem?

1. Kontaktujte Mgr. Blanku Pioreckou na e-mail blanka.piorecka@mendelu.cz s požadavkem na korekturu.

      • piště ze školních mailů, podmínkou je být registrovaným klientem poradenského centra

2. Obdržíte potvrzení o čerpání služby a kontakt na korektora.

3. S korektorem se domluvíte na formě úprav a také na termínu dodání opravené práce.

4. V případě potřeby vám bude navržena osobní konzultace s korektorem.

 

Korektura běžně proběhne do dvou týdnů od převzetí zakázky. Nemůžeme ve všech případech zaručit dřívější plnění. Služba je kapacitně omezená, proto její čerpání neodkládejte.

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: