Logopedické poradenství

2. 12. 2020 -

Trápí vás logopedické obtíže? Není pozdě je řešit! Nabízíme individuální poradenství pro studenty a zaměstanance MENDELU a účastníky U3V MENDELU s poruchami řeči.

Komu se bude tato služba hodit?

Formou individuálních sezení na základě prvotního zhodnocení komunikačních dovedností se uskuteční pravidelný nácvik řečových schopností. Jedná se o dyslalické potíže (špatná výslovnost jednotlivých hlásek), artikulační neobratnost, poruchy plynulosti řeči (zadrhávání - balbuties, zrychlená mluva), práce s hlasem, především pro seniory afatické problémy (následky centrálních mozkových příhod), pro všechny věkové kategorie poúrazové afázie (afázie - ztráta či zhoršení schopnosti mluvit).

Kolektivní sezení - skupiny cca 5 klientů - využití stimulace skupiny k výkonu, nácvik modelových situací, práce s trémou z mluvního projevu.

Jak vše probíhá?

Individuální sezení - délka trvání 20-30 minut. Frekvence nejlépe 1x za týden nebo 1x za 14 dnů.

Kolektivní sezení - délka 60 minut. Frekvence nejlépe 1x za týden nebo 1x za 14 dnů.

Zájemci se mohou přihlašovat na emailu pcentrum@mendelu.cz

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: