Řez ovocných dřevin

15. 12. 2021 -

NOVINKA! Kurz Vám umožní získat základní dovednosti a praktické znalosti řezu ovocných dřevin. Absolvent kurzu dokáže stanovit postup ošetřování stromů řezem a naučí se ořezy provést sám, bez pomoci odborného dohledu. Výsledkem budou správně ošetřené stromy a keře, které budou mít optimální plodnost a vitalitu.

Řez ovocných dřevin

Všechny ovocné dřeviny vyžadují trvalou péči, jejíž hlavním nástrojem jsou řezy různých typů, v různé intenzitě a termínech. Pokud jste tedy zdědili nebo koupili starší sad, je nutné se o něj správně starat, aby vám sloužil, co nejdéle. Kurz je vhodný i pro majitele mladších sadů. Naučí se zde, jak správně stromy ošetřovat a provádět řezy.


Cíl kurzu

Kurz Vám umožní získat základní dovednosti a praktické znalosti řezu ovocných dřevin. Absolvent kurzu dokáže stanovit postup ošetřování stromů řezem a naučí se ořezy provést sám, bez pomoci odborného dohledu. Výsledkem budou správně ošetřené stromy a keře, které budou mít optimální plodnost a vitalitu.


Komu je kurz určen

Kurz je určen jak pro začátečníky bez předchozích zkušeností, tak pro pokročilejší ovocnáře, kteří si chtějí utřídit znalosti o řezech ovocných dřevin. Kurz je vhodný také pro začínající zahradníky, krajináře a úředníky


Obsah kurzu

Teoretická část

 • Úvod do problematiky
 • Taxonomické zařazení ovocných dřevin
 • Morfologie a fyziologie
 • Základní pojmy při řezu ovocných dřevin
 • Termíny provádění řezů
 • Typy řezů
 • Zásady a provedení řezu
 • Velikost a ošetření ran po řezu
 • Rozdíly řezu stromů a keřů
 • Přehled pomůcek, nářadí, nástrojů a strojů k provádění řezů

Praktická část

Bude probíhat  v lokalitě Medlánky (Biocentrum Medlánky – https://www.adapterraawards.cz/Databaze/2021/Medlanecky-biokoridor).

Bude provedena praktická (vzorová) ukázka ořezů mladých stromů, keřů a vzrostlých stromů. Každý účastník si sám pod vedením lektora vyzkouší řez na dvou až třech dřevinách.

Prosíme účastníky, aby si na praktickou část přinesli vlastní zahradnické nůžky, zahradnickou pilku a rukavice.


Informace o lektorech

Ing. Vilém Jurek – absolvent Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU, oboru Krajinné inženýrství. Přes 12 let působí v brněnské organizaci Rezekvítek, která se věnuje péči o přírodu v chráněných územích, ve volné krajině i ve městě. Založil několik ovocných sadů a stromořadí a zároveň se podílel na jejich ošetřování, spočívajících zejména v řezech. Jeho cílem je stručně vysvětlit a naučit zájemce, jak se mají jednoduše starat o ovocné stromy i keře. Důraz klade na intuitivní přístupy a přemýšlení u provádění řezů.

Antonín Nový – absolvent Střední odborné školy zahradnické v Bohunicích. Nyní pátým rokem působí ve spolku Rezekvítek jako odborný pracovník. Spolupracoval na výsadbách několika ovocných sadů a stromořadí a dodnes zde koordinuje následnou péči a veškerou údržbu. Zkušenosti s řezy ovocných stromů získal praxí na Bohunické zahradnické škole, na Rezekvítku, zahradách přátel a rodičů. Klade velký důraz na individuální přístupy a takové zásahy, kdy méně znamená více. 


Rozsah kurzu

2denní

1. den teoretická část na ICV MENDELU, Zemědělská 5 Brno; 5 vyučovacích hodin

2. den praktická část v ovocném sadu Medlánky nebo Černovice; 4 vyučovací hodiny


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí a stud.materiálů obdrží účastníci kurzu osvědčení o jeho absolvování.


Termín kurzu

září/říjen 2022

pátek od 13 hod., sobota sraz v 9 hod. zastávka Medlánky


Cena kurzu

2 400 Kč

Možnost vystavení dárkového poukazu. 

 


Podmínky účasti

 • zaslání přihlášky
 • úhrada účastnického poplatku

Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: