Základy senzorické analýzy

7. 12. 2017 -

Základy senzorické analýzy


Komu  je kurz určen

 • pracovníci potravinářských provozů a společného stravování
 • zaměstnanci a studenti učňovských potravinářských oborů
 • středních potravinářských škol a univerzit
 • široká veřejnost

Obsah kurzu

 • senzorická analýza
 • definice, popis
 • rozdělení a charakterizace smyslů
 • podmínky senzorického hodnocení, hedonické a intenzitní hodnocení, hodnotitelé v senzorické analýze
 • metody senzorické a instrumentální analýzy, psychometrika
 • rozlišení druhů vůní, základních chutí- intenzita barevných tónů
 • pořadový test

Odborná garantka kurzu a lektorka prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. má dlouholetou praxí v oboru, odborná garantka a vyučující předmětu senzorická analýza, technologie masa aj.


Rozsah kurzu

Výuka kurzu bude trvat celý den. Dopoledne proběhne teoretická část, odpoledne praktická část. V praktické části bude využito speciální pracoviště Ústavu technologie potravin  - laboratoř senzorické analýzy


Výstup kurzu

Po úspěšném složení senzorických zkoušek v praktické části obdrží účastníci kurzu osvědčení, které potvrzuje splnění požadavků na odbornou způsobilost hodnotitele senzorických vlastností dle ČSN EN ISO/IEC 17025, v rozsahu požadavků normy ČSN ISO 85861. Osvědčení se vydává na dobu 5 let. Po neúspěšném absolvování obdrží účastnici Osvědčení o účastni na kurzu (které ale nebude splňovat dané normy).


Termín kurzu

září 2020, bude upřesněno


Cena kurzu

1 600,- Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Při přihlášení na konkrétní termín a potvrzení účasti platí Obchodní podmínky ICV MENDELU .


Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborná garantka kurzu

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 191, +420 545 133 563
alzbeta.jarosova@mendelu.cz


Přihláška

v případě zájmu prosím kontaktujte Zdeňku Šobovou

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: