Základy senzorické analýzy

7. 12. 2017 -

Základy senzorické analýzy


Komu  je kurz určen

 • pracovníci potravinářských provozů a společného stravování
 • zaměstnanci a studenti učňovských potravinářských oborů
 • středních potravinářských škol a univerzit
 • široká veřejnost

Obsah kurzu

 • senzorická analýza
 • definice, popis
 • rozdělení a charakterizace smyslů
 • podmínky senzorického hodnocení, hedonické a intenzitní hodnocení, hodnotitelé v senzorické analýze
 • metody senzorické a instrumentální analýzy, psychometrika
 • rozlišení druhů vůní, základních chutí- intenzita barevných tónů
 • pořadový test

Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Praktická senzorická zkouška se skládá ze 7 typů zkoušek:

Typ zkoušky:
1. Rozlišování základních chutí ve vodném roztoku
2. Rozlišování pachů
3. Senzorické hodnocení intenzity barvy
4. Stanovení rozdílu párovou zkouškou s paměťovým efektem
5. Stanovení intenzity vůně
6. Trojúhelníková zkouška na jedné ze základních chutí
7. Textura. Sledování stupně viskozity

Senzorická zkouška probíhá dle požadavků na odbornou způsobilost hodnotitele senzorických vlastností dle ČSN EN ISO/IEC 17025, v rozsahu požadavků normy ČSN ISO 85861.

Odborná garantka kurzu a lektorka prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. má dlouholetou praxí v oboru, odborná garantka a vyučující předmětu senzorická analýza, technologie masa aj.


Rozsah kurzu

Výuka kurzu bude trvat celý den. Dopoledne proběhne teoretická část, odpoledne praktická část. V praktické části bude využito speciální pracoviště Ústavu technologie potravin  - laboratoř senzorické analýzy.


Výstup kurzu

Po úspěšném složení senzorických zkoušek v praktické části obdrží účastníci kurzu osvědčení, které potvrzuje splnění požadavků na odbornou způsobilost hodnotitele senzorických vlastností dle ČSN EN ISO/IEC 17025, v rozsahu požadavků normy ČSN ISO 85861. Osvědčení se vydává na dobu 5 let.

Po neúspěšném absolvování obdrží účastnici Osvědčení o účastni na kurzu (které ale nebude splňovat dané normy).


Termín kurzu

16. 9. 2020


Cena kurzu

1 600,- Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Při přihlášení na konkrétní termín a potvrzení účasti platí Obchodní podmínky ICV MENDELU .


Kontakty

organizační zajištění

Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 218
sobova@mendelu.cz

odborná garantka kurzu

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Akademická pracovnice - profesorka - Ústav technologie potravin (AF)
+420 545 133 191, +420 545 133 563
alzbeta.jarosova@mendelu.cz


Přihláška

v případě zájmu prosím kontaktujte Zdeňku Šobovou

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: