Španělština pro pokročilé začátečníky

11. 7. 2018 -

Španělština pro pokročilé začátečníky


Cíl kurzu

Kurz španělštiny pro pokročilé začátečníky navazuje na znalosti probírané v lekcích 0-3 učebnice Nuevo Español en Marcha 1  a klade důraz na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení), přičemž zajišťuje důkladné studium základních gramatických struktur a jejich následné procvičení a upevnění, osvojení slovní zásoby z různých oblastí a její využití pro rozvíjení schopnosti mluvit a komunikovat, na kterou je celý kurz obzvláště zaměřen.
Kurz je určen pro pracující i studenty,  kteří se již se španělšinou setkali a mají alespoň velmi základní znalosti.

Studenti si prohloubí slovní zásobu a gramatiku, což jim umožní vyřešit jednoduché problémy a situace, které mohou nastat při pobytu ve Španělsku nebo v ostatních španělsky mluvících zemích. Absolventi tohoto kurzu získají  znalosti, na které navazuje kurz pro mírně pokročilé.


Obsah kurzu

1. Opakování probrané gramatiky, slovní zásoby a konverzačních témat Unidades 0-3

2. Povolání, denní aktivity, dny v týdnu  (unidad 3)

3. Dům, byt, vybavení domu; v hotelu; číslovky řadové 1-10, sloveso hay (haber)

4. Předpřítomný čas – Pretérito Perfecto (není v učebnici)
5. Restaurace, jídlo; jídlo ve Španělsku a Latinské Americe; Recepty

6. Nepravidelná slovesa přítomného času; slovesa „být“ : SER x ESTAR x HABER (HAY)
7. Sloveso GUSTAR; volný čas
8. Základy rozkazovacího způsobu kladného

Studijní materiál: Nuevo Español en Marcha 1 (libro del alumno + cuaderno de ejercicios) – od lekce 3 (respektive od části 3B)

 


Rozsah kurzu

Kurz španělštiny pro pokročilé začátečníky je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkem je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

 

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodin výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků.


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je  však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

 Začátek kurzu v letním semestru: září/říjen 2020

 Den a čas kurzu: bude upřesněno

 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 150 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč

 

1 semestr

2 200 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 203

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

Mgr. Markéta Kocmánková

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: