AJ pro mírně pokročilé

22. 12. 2017 -

 

Angličtina pro mírně pokročilé


Cíl kurzu

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé je určen pro ty, kteří se již anglicky v minulosti učili, ale cítí, že jejich znalosti jsou jen nižší úrovně. Je také pro ty, jejichž znalosti se staly "mírně pokročilými" vlivem zapomínání. Tyto kurzy mají za cíl nabyté znalosti osvěžit a dále je zdokonalit. Účastníci probírají gramatiku i konverzační okruhy, které jim umožní spolehlivě se orientovat v běžných každodenních situacích a v pracovním procesu v prostředí cizího jazyka.


Obsah kurzu

Z gramatiky jsou v kurzu probrány následující případy: slovosled v otázkách, přítomný čas prostý a průběhový, vztažné věty, minulý čas prostý, minulý čas průběhový, budoucí, čas, přítomný čas průběhový pro vyjádření budoucnosti, předpřítomný čas prostý, spojky, vazba be going to, stupňování přídavných jmen a příslovcí.

Z hlediska slovní zásoby se probírají témata: rodina, přídavná jména pro popis vlastností, hudba, volný čas nakupování, cestování, frázová slovesa, oblečení, bydlení, na letišti, v hotelu.

 

Studijní materiál: English File Pre-Intermediate 3rd Edition


Rozsah kurzu

Kurz angličtiny pro mírně pokročilé je primárně navržen na 2 semestry a to 1 x 2 hodiny týdně. Celkově je to 50 hodin výuky (1 vyučovací hodina = 45 minut).

V případě zájmu je možné absolvovat pouze jeden semestr - zimní (24 hodiny výuky) i letní (26 hodin výuky).

 

Kurz navštěvuje max. 12 účastníků


Výstup kurzu

Po absolvování získá účastník osvědčení ICV Mendelovy univerzity a to v příslušném rozsahu hodin, které absolvuje. Podmínkou je však účast na 60 % výuky.


Termín kurzu

 

Začátek kurzu v letním semestru: 24. února 2020

Den a čas kurzu: Pondělí 15:00 - 16:30 hod

 

PRO ZJIŠTĚNÍ VAŠÍ ÚROVNĚ JAZYKA SI LEKTOR PŘIPRAVIL VSTUPNÍ TEST

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku (viz. níže)

Kurz bude otevřen pouze v případě dostatečného počtu přihlášek.

Výuka probíhá v sídle ICV MENDELU (budova E), Zemědělská 5, Brno


Cena kurzu

Kurz je možné zaplatit buď v plné výši na začátku, tj. za oba semestry a nebo platbu provést pro každý semestr zvlášť. 

 

2 semestry

4 150 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 3 900 Kč

 

1 semestr

2 200 Kč

Pro studenty a zaměstnance MENDELU 6 % sleva - 2 050 Kč


Podmínky účasti

  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Kontakt

organizační zajištění

Ing. Magdalena Hábová

Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)

+420 545 135 210

magdalena.habova@mendelu.cz 

 

lektor

PhDr. Ivana Tulajová

Životopis


Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: