Kdo jsou studenti se SP?

Jsou to tito studenti:

 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s omezením hybnosti,
 • se specifickými poruchami učení (SPU) včetně ADD a ADHD,
 • s psychickým onemocněním,
 • s chronickým somatickým onemocněním,
 • s poruchou autistického spektra.

Co s námi můžete řešit?

 • Zapůjčení nebo používání vlastních kompenzačních pomůcek a technologií ve výuce.
 • Zajištění bezbariérovosti a přístupnosti.
 • Pořizování zápisků ve výuce a poskytování vhodně zpracovaných studijních materiálů.
 • Nastavení optimálního studijního plánu (např. rozložení studijní zátěže, zohlednění léčebného režimu).
 • Podporu v případě zvýšeného počtu absencí z důvodu hospitalizace nebo zhoršeného zdravotního stavu.
 • Diagnostiku specifických poruch učení.
 • Specifické nároky na ubytování na kolejích a seznámení s univerzitním campusem.
 • Psychologickou podporu a studijní poradenství a jiná témata související se studiem.

Jak služby využít?

V případě zájmu o modifikaci studia, je potřeba doložit doklady o vaší specifické potřebě a domluvit si osobní schůzku s konkrétní koordinátorkou služeb.

Více informací najdete v těchto kategoriích:

Kdo může využít naše služby?

 • Studenti se zrakovým postižením, jejichž zraková vada umožňuje práci zrakem (a to i s textem).
 • Studenti se zrakovým postižením, kteří pracují buď s hmatově tištěnými dokumenty nebo s odečítači obrazovky.

Co vám můžeme nabídnout?

Kontakt:

Mgr. Veronika Matějková

Kdo může využít naše služby?

 • Studenti, kteří jsou primárně uživateli mluveného jazyka.
 • Studenti, kteří jsou primárně uživateli znakového jazyka.

Co vám můžeme nabídnout?

 • Průvodce pro studenty se sluchovým postižením. V průvodci najdete veškeré informace o možnostech podpory a nastavení studia s modifikací, včetně seznamu dokumentů, které je potřeba si připravit.
 • Zajištění individuálních potřeb vychází, které z výsledků funkční diagnostiky prováděné koordinátorkou služeb ve spolupráci se studenty.
 • Zapůjčení asistivních technologií, (např. přenosná indukční smyčka), a zaškolení jejich užívání.

Kontakt:

Mgr. Veronika Matějková

Kdo může využít naše služby?

 • Studenti s postižením horních končetin:
  studenti se sníženou jemnou motorikou tak, že mají problém pořizovat se poznámky vlastní rukou, případně i na klávesnici, obtížně manipulují s předměty a zařízeními jako je přístrojová a laboratorní technika, kalkulačka, pravítko apod. případně s předměty běžné denní potřeby jako fyzické knihy, psací a kreslící potřeby, jídelní příbor apod.
 • Studenti s postižením dolních končetin:
  studenti, kteří ke svému samostatnému pohybu potřebují a využívají dalších osobních zařízení, ať už se jedná o opěrné hole, nebo mechanické či elektrické vozíky.

Co vám můžeme nabídnout?

 • Průvodce pro studenty s tělesným postižením. V průvodci najdete veškeré informace o možnostech podpory a nastavení studia s modifikací, včetně seznamu dokumentů, které je potřeba si připravit.
 • Zajištění individuálních potřeb, které vychází z výsledků funkční diagnostiky prováděné koordinátorkou služeb ve spolupráci se studenty.
 • Adaptace studijní literatury.
 • Technická a technologická podpora: zapůjčení diktafonu, zajištění speciální techniky (hardware i software) a asistivních technologií pro výuku nebo pracoviště, které bude výuku zajišťovat a zaškolení k jejich užívání.

Kontakt:

Mgr. Blanka Piorecká

Kdo může využít naše služby?

 • Studenti s dyslexií, dysgrafií a jinými poruchami učení.

Co vám můžeme nabídnout?

Kontakt:

Mgr. Blanka Piorecká

Kdo může využít naše služby?

 • Studenti s poruchou autistického spektra.
 • Studenti s Aspergerovým syndromem.

Co vám můžeme nabídnout?

Kontakt:

Mgr. Veronika Matějková

Kdo může využít naše služby?

 • Studenti s depresí,
 • studenti s úzkostnou poruchou,
 • studenti se schizofrenií,
 • studenti s bipolární afektivní poruchou,
 • studenti s obsedantně-kompulzivní poruchou,
 • studenti s jinými psychiatrickými diagnózami.

Co vám můžeme nabídnout?

Kontakt:

Mgr. Blanka Piorecká

Kdo může využít naše služby?

 • Studenti s chronickým somatickým onemocněním, které má dlouhé trvání, např. metabolické, onkologické, kardiovaskulární onemocnění apod.

Co vám můžeme nabídnout?

Kontakt:

Mgr. Blanka Piorecká

Koordinátorky:

Mgr. Blanka Piorecká
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. ICV, budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2018

Podpora studentů:
– s omezením hybnosti,
– s psychickým onemocněním,
– se specifickými poruchami učení,
– s chronickým somatickým onemocněním.
Mgr. Veronika Matějková
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. ICV, budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2019

Podpora studentů:
– se zrakovým postižením,
– se sluchovým postižením,
– s poruchou autistického spektra.