Kdo jsou studenti se SP?

Studenti se SP jsou studenti s

 • postižením zraku,
 • postižením sluchu,
 • omezením hybnosti,
 • se specifickými poruchami učení (SPU) včetně ADD a ADHD,
 • onemocněním psychickým,
 • onemocněním chronickým somatickým,
 • poruchou autistického spektra.

Co s námi můžete řešit?

 • Zapůjčení nebo používání vlastních kompenzačních pomůcek a technologií ve výuce.
 • Zajištění bezbariérovosti a přístupnosti.
 • Pořizování zápisků ve výuce a poskytování vhodně zpracovaných studijních materiálů.
 • Nastavení optimálního studijního plánu (např. rozložení studijní zátěže, zohlednění léčebného režimu).
 • Podporu v případě zvýšeného počtu absencí z důvodu hospitalizace nebo zhoršeného zdravotního stavu.
 • Diagnostiku specifických poruch učení.
 • Specifické nároky na ubytování na kolejích a seznámení s univerzitním campusem.
 • Psychologickou podporu a studijní poradenství a jiná témata související se studiem.

Jak služby využít?

Kdo může využít naše služby?

 • Studenti se zrakovým postižením, jejichž zraková vada umožňuje zrakem práci s textem,
 • studenti se zrakovým postižením, kteří pracují s hmatově tištěnými dokumenty, nebo odečítači obrazovky.

Co vám můžeme nabídnout?

Kontakt:

Mgr. Doubravka Pichrtová, DiS.

Kdo může využít naše služby?

 • Studenti, kteří jsou primárně uživateli mluveného jazyka,
 • studenti, kteří jsou primárně uživateli znakového jazyka.

Co vám můžeme nabídnout?

 • Průvodce pro studenty se sluchovým postižením. V průvodci najdete veškeré informace o možnostech podpory a nastavení studia s modifikací, včetně seznamu dokumentů, které je potřeba si připravit.
 • Zajištění individuálních potřeb vychází, které z výsledků funkční diagnostiky prováděné koordinátorkou služeb ve spolupráci se studenty.
 • Zapůjčení asistivních technologií, (např. přenosná indukční smyčka), a zaškolení jejich užívání.

Kontakt:

Mgr. Doubravka Pichrtová, DiS.

Kdo může využít naše služby?

 • Studenti s postižením horních končetin (se sníženou jemnou motorikou tak, že mají problém pořizovat si poznámky vlastní rukou, nebo na klávesnici, obtížně manipulují s předměty a zařízeními jako přístrojová a laboratorní technika, kalkulačka, pravítko apod., předměty běžné denní potřeby jako fyzické knihy, psací a kreslící potřeby, jídelní příbor apod.),
 • studenti s postižením dolních končetin (potřebují a využívají ke svému samostatnému pohybu další osobní zařízení, jako opěrné hole, mechanické či elektrické vozíky).

Co vám můžeme nabídnout?

 • Průvodce pro studenty s tělesným postižením. V průvodci najdete veškeré informace o možnostech podpory a nastavení studia s modifikací, včetně seznamu dokumentů, které je potřeba si připravit.
 • Zajištění individuálních potřeb, které vychází z výsledků funkční diagnostiky prováděné koordinátorkou služeb ve spolupráci se studenty.
 • Adaptace studijní literatury.
 • Technická a technologická podpora: zapůjčení diktafonu, zajištění speciální techniky (hardware i software) a asistivních technologií pro výuku nebo pracoviště, které bude výuku zajišťovat a zaškolení k jejich užívání.

Kontakt:

Mgr. Blanka Piorecká

Kdo může využít naše služby?

 • Studenti s dyslexií, dysgrafií a jinými poruchami učení.

Co vám můžeme nabídnout?

 • Průvodce pro studenty se specifickými poruchami učení. V průvodci najdete veškeré informace o možnostech podpory a nastavení studia s modifikací, včetně seznamu dokumentů, které je potřeba si připravit.
 • Zajištění individuálních potřeb, které vychází z výsledků funkční diagnostiky prováděné koordinátorkou služeb ve spolupráci se studenty.
 • Adaptace studijní literatury.
 • Korektury psaných textů: stylistické, formální a jazykové korektury.
 • Rozvoj učebních strategií v rámci programu Já na to mám! vysokoškoláci.
 • Terapie EEG biofeedback.
 • Zapůjčení pomůcek: diktafon, notebook.
 • Dystest: individuální. Objednejte se. Aktuálně volné termíny máme od poloviny dubna.
 • Psychodiagnostika: skupinová. Registrujte se. Termíny najdete v Kurzy naživo. Absolvovat můžete jen 2hodinovou část pro potřeby diagnostiky SPU, nebo celou 5hodinovou psychodiagnostiku, pokud se o sobě chcete dozvědět víc.

Kontakt:

Mgr. Blanka Piorecká

Kdo může využít naše služby?

 • Studenti s poruchou autistického spektra.
 • Studenti s Aspergerovým syndromem.

Co vám můžeme nabídnout?

Kontakt:

Mgr. Doubravka Pichrtová, DiS.

Kdo může využít naše služby?

 • Studenti s depresí,
 • studenti s úzkostnou poruchou,
 • studenti se schizofrenií,
 • studenti s bipolární afektivní poruchou,
 • studenti s obsedantně-kompulzivní poruchou,
 • studenti s jinými psychiatrickými diagnózami.

Co vám můžeme nabídnout?

Kontakt:

Mgr. Blanka Piorecká

Kdo může využít naše služby?

 • Studenti s chronickým somatickým onemocněním, které má dlouhé trvání, např. metabolické, onkologické, kardiovaskulární onemocnění.

Co vám můžeme nabídnout?

Kontakt:

Mgr. Blanka Piorecká

V případě zájmu o modifikaci studia si domluvte osobní schůzku s koordinátorkou a doložte doklady o vaší specifické potřebě.

Koordinátorky:

Mgr. Blanka Piorecká
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. ICV, budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2018
Podpora studentů s omezením hybnosti, specifickými poruchami učení, onemocněním psychickým a chronickým somatickým.
Mgr. Veronika Matějková
Mateřská dovolená.
Mgr. Doubravka Pichrtová, DiS.
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. ICV, budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2018
Podpora studentů s postižením zraku a sluchu a poruchou autistického spektra.