Kdo jsou studenti se specifickými potřebami?

Jsou to studenti:

 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s omezením hybnosti,
 • se specifickými poruchami učení (SPU) včetně ADD a ADHD,
 • s psychickým onemocněním,
 • s chronickým somatickým onemocněním,
 • s poruchou autistického spektra.

Co s námi můžete řešit?

 • zapůjčení nebo používání vlastních kompenzačních pomůcek a technologií ve výuce
 • zajištění bezbariérovosti a přístupnosti
 • pořizování zápisků ve výuce a poskytování vhodně zpracovaných studijních materiálů
 • nastavení optimálního studijního plánu (např. rozložení studijní zátěže, zohlednění léčebného režimu)
 • podporu v případě zvýšeného počtu absencí z důvodu hospitalizace nebo zhoršeného zdravotního stavu
 • diagnostiku specifických poruch učení
 • specifické nároky na ubytování na kolejích a seznámení s univerzitním campusem
 • psychologickou podporu a studijní poradenství a jiná témata související se studiem

Jak služby využít?

V případě zájmu o modifikaci studia, je potřeba doložit doklady o vaší specifické potřebě a domluvit si osobní schůzku s konkrétní koordinátorkou služeb. Bližší informace naleznete u konkrétních kategorií studentů se SP.

Kdo může využít naše služby?

 • studenti se zrakovým postižením, jejichž zraková vada umožňuje práci zrakem (a to i s textem)
 • studenti se zrakovým postižením, kteří pracují buď s hmatově tištěnými dokumenty nebo s odečítači obrazovky

Jaké služby vám můžeme nabídnout?

Veškeré informace o možnostech podpory a nastavení studia s modifikací, včetně seznamu dokumentů, které je potřeba si připravit, naleznete zde: Průvodce pro studenty se zrakovým postižením. Zajištění individuálních potřeb vychází z výsledků funkční diagnostiky prováděné koordinátorkou služeb ve spolupráci se studenty.

Můžeme nabídnout také adaptaci studijní literatury nebo stylistické, formální a jazykové korektury psaných textů.

Koordinátorka služeb pro studenty se zrakovým postižením

Mgr. Veronika Matějková – kontakt viz níže.

Kdo může využít naše služby?

 • studenti, kteří jsou primárně uživateli mluveného jazyka
 • studenti, kteří jsou primárně uživateli znakového jazyka

Jaké služby vám můžeme nabídnout?

Veškeré informace o možnostech podpory a nastavení studia s modifikací, včetně seznamu dokumentů, které je potřeba si připravit, naleznete zde: Průvodce pro studenty se sluchovým postižením. Zajištění individuálních potřeb vychází z výsledků funkční diagnostiky prováděné koordinátorkou služeb ve spolupráci se studenty.

Nabízíme rovněž zapůjčování asistivních technologií, jako je například přenosná indukční smyčka, a zaškolení v jejich užívání.

Koordinátorka služeb pro studenty se sluchovým postižením

Mgr. Veronika Matějková – kontakt viz níže.

Kdo může využít naše služby?

 • studenti s postižením horních končetin
  Spadají sem studenti se sníženou jemnou motorikou tak, že mají problém pořizovat se poznámky vlastní rukou, příp. i na klávesnici, obtížně manipulují s předměty a zařízeními (přístrojová a laboratorní technika, kalkulačka, pravítko apod.), příp. manipulace s předměty běžné denní potřeby (fyzické knihy, psací a kreslící potřeby, jídelní příbor apod.).
 • studenti s postižením dolních končetin
  Spadají se studenti, kteří ke svému samostatnému pohybu potřebují a využívají dalších osobních zařízení, ať už se jedná o opěrné hole, nebo mechanické či elektrické vozíky.

Jaké služby vám můžeme nabídnout?

Veškeré informace o možnostech podpory a nastavení studia s modifikací, včetně seznamu dokumentů, které je potřeba si připravit, naleznete zde: Průvodce pro studenty s tělesným postižením. Zajištění individuálních potřeb vychází z výsledků funkční diagnostiky prováděné koordinátorkou služeb ve spolupráci se studenty.

Nabízíme také adaptaci studijní literatury, technickou a technologickou podporu: zapůjčení diktafonu, zajištění speciální techniky (hardware i software) a asistivních technologií pro výuku nebo pracoviště, které bude výuku zajišťovat a zaškolení v jejich užívání.

Koordinátorka služeb pro studenty s omezením hybnosti

Mgr. Blanka Piorecká – kontakt viz níže.

Kdo může využít naše služby?

 • studenti s dyslexií, dysgrafií a jinými poruchami učení

Jaké služby vám můžeme nabídnout?

Veškeré informace o možnostech podpory a nastavení studia s modifikací, včetně seznamu dokumentů, které je potřeba si připravit, naleznete zde: Průvodce pro studenty se specifickými poruchami učení. Zajištění individuálních potřeb vychází z výsledků funkční diagnostiky prováděné koordinátorkou služeb ve spolupráci se studenty.

Dále nabízíme adaptaci studijní literatury, stylistické, formální a jazykové korektury psaných textů, program na rozvoj učebních strategií Já na to mám! vysokoškoláci, zapůjčení pomůcek jako diktafon nebo notebook a možnost EEG biofeedback terapie.

Koordinátorka služeb pro studenty s SPU

Mgr. Blanka Piorecká – kontakt viz níže.

Kdo může využít naše služby?

 • studenti s poruchou autistického spektra
 • studenti s Aspergerovým syndromem

Jakou podporu nabízíme?

Veškeré informace o možnostech podpory a nastavení studia s modifikací, včetně seznamu dokumentů, které je potřeba si připravit, naleznete zde: Průvodce pro studenty se s poruchami autistického spektra. Zajištění individuálních potřeb vychází z výsledků funkční diagnostiky prováděné koordinátorkou služeb ve spolupráci se studenty.

Dále zapůjčujeme notebooky a diktafony, nabízíme rozvoj učebních strategií v rámci programu Já na to mám! vysokoškoláci a možnost EEG biofeedback terapie.

Koordinátorka služeb pro studenty s PAS

Mgr. Veronika Matějková – kontakt viz níže.

Kdo může využít naše služby?

 • studenti s depresí
 • studenti s úzkostnou poruchou
 • studenti se schizofrenií
 • studenti s bipolární afektivní poruchou
 • studenti s obsedantně-kompulzivní poruchou
 • studenti s jinými psychiatrickými diagnózami

Jaké služby vám můžeme nabídnout?

Veškeré informace o možnostech podpory a nastavení studia s modifikací, včetně seznamu dokumentů, které je potřeba si připravit, naleznete zde: Průvodce pro studenty s psychickým onemocněním. Zajištění individuálních potřeb vychází z výsledků funkční diagnostiky prováděné koordinátorkou služeb ve spolupráci se studenty.

Zapůjčujeme notebooky a diktafony, nabízíme psychologické poradenství, rozvoj učebních strategií v rámci programu Já na to mám! vysokoškoláci a možnost EEG biofeedback terapií.

Koordinátorka služeb pro studenty s psychickým onemocněním

Mgr. Blanka Piorecká – kontakt viz níže.

Kdo může využít naše služby?

 • studenti s chronickým somatickým onemocněním – s onemocněním, které má dlouhé trvání (např. metabolické, onkologické, kardiovaskulární onemocnění apod.)

Jaké služby vám můžeme nabídnout?

Veškeré informace o možnostech podpory a zajištění studia s modifikací, včetně seznamu dokumentů, které je potřeba si připravit, naleznete zde: Průvodce pro studenty s chronickým somatickým onemocněním. Zajištění individuálních potřeb vychází z výsledků funkční diagnostiky prováděné koordinátorkou služeb ve spolupráci se studenty.

Využívat můžete psychologického poradenství nebo koučování. Zapůjčit si můžete notebook, případně jiné potřebné technologie.

Koordinátorka služeb pro studenty s chronickým somatickým onemocněním

Mgr. Blanka Piorecká – kontakt viz níže.

Koordinátorky služeb

Mgr. Blanka Piorecká
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV), 1. poschodí – vlevo, kancelář N2018

Podpora studentů:
– s omezením hybnosti
– s psychickým onemocněním
– se specifickými poruchami učení
– s chronickým somatickým onemocněním
Mgr. Veronika Matějková
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV), 1. poschodí – vlevo, kancelář N2019

Podpora studentů:
– se zrakovým postižením
– se sluchovým postižením
– s poruchou autistického spektra