Kdo může využít adaptaci studijní literatury?

  • Studenti s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie apod.),
  • studenti se zrakovým postižením,
  • studenti s postižením horních končetin.

Co je to adaptace studijní literatury?

Adaptace studijní literatury je převod tištěných knih do elektronické podoby. Jde o standardizovaný proces, kdy se forma dokumentu přizpůsobí technickým, smyslovým a kognitivním schopnostem daného studenta. Výsledkem je elektronická kniha v editovatelném formátu Word. Grafické, obrazové a tabulkové prvky z tištěné knihy jsou zachovány bez změn, tzn. nejsou adaptovány. 

Jak využít adaptaci?

Podmínkou čerpání služby je evidence v poradenském a profesním centru.

Adaptované tituly

Seznam adaptovaných knih najdete v katalogu knihovny.

Pro stažení adaptovaných knih je potřeba mít oprávněný přístup. S žádostí o přístup se obraťte na Mgr. Veroniku Matějkovou – viz kontakt.

Tituly pro adaptaci

Máte-li zájem o adaptaci studijní literatury, (adaptujeme pouze povinnou literaturu), pošlete nám e-mailem seznam knih a podepsaný dokumentNakládání s adaptovanou studijní literaturou na MENDELU.

Seznam knih musí obsahovat: název, autor, rok vydání, nakladatelství a ISBN.

Žádosti o adaptace vyřizuje Mgr. Veronika Matějková – viz kontakt.

Kontakt:

Mgr. Veronika Matějková
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. ICV, budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2019