Kdo může využít adaptaci studijní literatury?

  • Studenti s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie apod.),
  • studenti se zrakovým postižením,
  • studenti s postižením horních končetin.

Co je to adaptace studijní literatury?

Adaptace studijní literatury je převod tištěných knih do elektronické podoby. Jde o standardizovaný proces, kdy se forma dokumentu přizpůsobí technickým, smyslovým a kognitivním schopnostem daného studenta. Výsledkem je elektronická kniha v editovatelném formátu Word. Grafické, obrazové a tabulkové prvky z tištěné knihy jsou zachovány bez změn, tzn. nejsou adaptovány. 

Jak využít adaptaci literatury?

Podmínky čerpání služby:

  • vaše evidence v poradenském a profesním centru,
  • vaše registrace v knihovně MENDELU. Registraci vyřídíte zdarma a jednoduše online v záložce Můj účet, v katalogu MENDELU.

Adaptované tituly

Seznam adaptovaných knih najdete v katalogu knihovny.

Pro stažení adaptovaných knih potřebujete oprávněný přístup. Žádosti o přístup vyřizuje Mgr. Veronika Matějková – viz kontakt.

Tituly pro adaptaci

Adaptujeme pouze povinnou literaturu.

Máte-li zájem o adaptaci studijní literatury, pošlete nám e-mailem seznam knih a podepsaný dokumentNakládání s adaptovanou studijní literaturou na MENDELU.

Seznam knih musí obsahovat: název, autor, rok vydání, nakladatelství a ISBN.

Žádosti o adaptace vyřizuje Mgr. Veronika Matějková – viz kontakt.

Kontakt:

Mgr. Veronika Matějková
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. ICV, budova E
Kancelář: 1. poschodí – vlevo, dveře N2019