Redakční služba - korektury závěrečných a jiných školních prací

5. 1. 2021
Pro studenty s poruchami učení, sluchovým a zrakovým postižením a s postižením horních končetin, kteří mají aktivní studium na MENDELU. Služba je poskytována zdarma po celý rok.

Jedná se o formální korekturu, sjednocení stylu, úpravu logické struktury textu (např. plynulost stavby vět, popis tabulek, aj.), správný výběr slov, bohatost slovní zásoby, délka vět i celkové vyznění textu. Konzultant odpovídá studentům také na konkrétní i obecnější otázky týkající se tvorby práce seminární, bakalářské nebo diplomové. Může přečíst celou práci (hotovou i rozpracovanou) nebo její část a doporučit, jak ji upravit z hlediska pravopisného, stylistického, kompozičního a formálního. 

Máte zájem?

  1. Kontaktujte Mgr. Blanku Pioreckou na e-mail blanka.piorecka@mendelu.cz s požadavkem na korekturu. Piště ze školních mailů, podmínkou je být registrovaným klientem Poradenského centra.
  2. Obdržíte potvrzení o čerpání služby a kontakt na korektora.
  3. S korektorem se domluvíte na formě úprav a také na termínu dodání opravené práce.
  4. V případě potřeby vám bude navržena osobní konzultace s korektorem.

Korektura běžně proběhne do dvou týdnů od převzetí zakázky. Nemůžeme ve všech případech zaručit dřívější plnění. Služba je kapacitně omezená, proto její čerpání neodkládejte.

Více aktualit

Všechny aktuality