Kdo může využít trénink mozku metodou EEG biofeedback?

  • Studenti MENDELU
  • Zaměstnanci MENDELU
  • Veřejnost

Co je to metoda EEG biofeedback?

EEG biofeedback, také nazývaný neurofeedback, je tréninková metoda, která člověku umožňuje měnit fungování mozku pomocí zpětné vazby z počítače. Velmi zjednodušeně řečeno, EEG biofeedback je zrcadlem pro mozek.

Mozkové vlny klientů jsou snímány elektrodami EEG přístroje, ten je posílá do počítače, který je zpracuje a na monitor promítne videohru. Díky této zpětné vazbě si mozek začne uvědomovat svůj stav a vlastní fungování a získává motivaci zkoušet nové způsoby fungování. My mozku neříkáme co má dělat, jen mu dáváme informace a je na něm, jak si s nimi poradí. Díky tomu se mozek učí a rozvíjí.

Jak trénink mozku probíhá?

Trénink vychází z protokolů institutu EEGinfo Sue a Sigfrieda Othmerových v Kalifornii a probíhá formou tzv. bipolárního zapojení. Specifikum tohoto způsobu trénování je umístění dvou snímacích elektrod na hlavu a jedné na ucho. S mozkem je takto zacházeno v logice toho jak funguje, tedy jako provázaná síť vzájemně komunikujících neuronů. Rozehráváme komunikaci mezi oběma místy, jemně narušujeme zaběhlý způsob komunikace a tak podporujeme vznik nových komunikačních vzorců.

Trénink je bezbolestný a neinvazivní, do klienta se nic nevysílá, pouze se snímají informace o tom, jak jeho mozek funguje a tyto informace mu vracíme zpátky. 

Pro koho je metoda EEG biofeedback určena?

Metoda EEG biofeedback je určena všem, kteří chtějí zmírnit nebo se zbavit nepříjemných obtíží, jako např. poruchy spánku, stres, migrény, poruchy pozornosti, poruchy učení. Také je určena těm, kteří by rádi objevili a rozvíjeli svůj potenciál nebo zapracovali na svém výkonu. Trénink mozku metodou EEG biofeedback vede k lepšímu „wellbeing“ a zvládání života na mnoha úrovních.

Co vám můžeme nabídnout? 

  • Úvodní setkání, které zahrnuje rozhovor, zmapování klientovy situace a vytyčení záměru tréninku.
  • Následují pravidelná tréninková setkávání, 1–2x týdně. Každé setkání trvá přibližně 45 min. Pro optimální nastavení tréninku a mapování změn probíhají průběžně pravidelné zpětné vazby, a podle potřeby dochází k úpravě tréninkového plánu. Aby měla požadovaná změna dlouhodobý účinek, je třeba absolvovat alespoň 20 tréninků.

Cena

Úvodní setkání20 tréninků+ 10 tréninků
Studenti MENDELUZDARMAZDARMAZDARMA
Zaměstnanci MENDELUZDARMAZDARMAZDARMA
VeřejnostZDARMA4800 Kč vč. DPH2500 Kč vč. DPH

EEG biofeedback terapeutka

Mgr. Blanka Piorecká
Zemědělská 814/5, 613 00 Brno. Budova E (ICV), 1. patro – vlevo, kancelář N2018

Jak se objednat?

  • Máte-li zájem o trénink mozku metodou EEG biofeedback, objednejte se prostřednictvím přihlašovacího formuláře.
  • Jakmile vám EEG biofeedback terapeutka nabídne e-mailem možné termíny schůzky, je potřeba reagovat a některý termín potvrdit. Bez vzájemně potvrzeného termínu (terapeutkou i klientem), nedoporučujeme s termínem schůzky počítat. Neblokujte, prosím, zbytečně volné termíny terapeutky a při domluvě reagujte svižně. Několikadenní prodlevou riskuje, že termíny budou nabídnuty jiným zájemcům.
  • Potřebujete se nás ještě na něco zeptat? Vaše dotazy nám pošlete na e-mail pcentrum@mendelu.cz, (prosíme, nazvěte předmět e-mailu „Trénink mozku metodou EEG biofeedback“).
Uveďte Váš univerzitní e-mail
Popište, proč máte zájem o trénink mozku metodou EEG biofeedback, s čím za námi přicházíte.

* Nezbytné údaje k odeslání přihlášky

Nepřeji si dostávat e-mailem newsletter poradenského centra.

Kliknutím na ‚Odeslat‘ potvrzuji, že jsem si přečetl/a informace o zpracování osobních údajů a porozuměl/a jim.