Jednání Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru na VÚ ICV MENDELU

23. 8. 2015
Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně hostil ve dnech 18. a 19. 11. 2015 zasedání Výkonné rady a Valné hromady Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru, jejíž je členem. 

Výkonná rada Asociace se zabývala aktuálními tématy z oblasti středoškolského vzdělávání a usnesla se na následujících požadavcích:

  1. Zkoušku v řádném termínu přijímacího řízení konat pouze jednou, nikoliv dvakrát, tak jak je v návrhu novely Školského zákona.
  2. Nezavádět povinnou maturitní zkoušku z matematiky, ale zachovat model 2-2-1, navržený asociací CZESHA v oborech skupiny 41 a 16.
  3. V rámci roku řemesel (2016) by se část podpory měla zaměřit na oblast vzdělávání v zemědělství.
  4. Započitatelnou součástí kariérního řádu učitelů odborných předmětů bude i resortní vzdělávání pořádané Ministerstvem zemědělství ČR.

Valná hromada, které se jako hosté účastnili i doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Ing. Ludmila Gočálová z Ministerstva zemědělství ČR, na svém setkání zhodnotila hospodaření Asociace v letech 2014 a 2015, zabývala se rozpočtem na rok 2016, vyslechla si zprávy dozorčí rady, komise školních statků a zabývala se návrhem nových stanov Asociace. Důležitým bodem programu Valné hromady Asociace byly volby členů dozorčí rady, předsedy a místopředsedy Asociace a volba zástupců krajů ve výkonné radě Asociace na volební období 2016–2018.

„Vysokoškolský ústav Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně se dlouhodobě věnuje problematice vzdělávání v celé její šíři, zejména s ohledem na pedagogickou přípravu učitelů odborných předmětů a učitelů praktického vyučování středních odborných škol,“ říká doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., ředitelka vysokoškolského ústavu a dodává: „Není proto divu, že jsme též členy Asociace. Dlouhodobý kontakt se středními odbornými školami je pro nás cenným zdrojem informací o tom, jak připravené učitele střední odborné školství potřebuje, a současně mohou naši studenti v jeho prostředí získávat v rámci své pedagogické praxe mnohé zkušenosti.“

  

Více aktualit

Všechny aktuality