Studentská soutěž o cenu Karla F. E. rytíře Kořistky

Vážené studentky, vážení studenti,

ředitel vysokoškolského ústavu ICV vyhlašuje 4. ročník studentské soutěže o cenu Karla F. E. rytíře Kořistky

  • pro studenty bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, prezenční a kombinované formy studia.

Studenti se mohou této soutěže zúčastnit po odevzdání kompletně zpracované teoretické části bakalářské práce a zároveň na základě doporučení vedoucího této práce.

Přihlášku do soutěže zašle emailem vedoucí bakalářské práce zástupci ředitele VÚ ICV po domluvě se studentem.

Termín přihlášení a organizace soutěže

  • Do soutěže je možné se přihlásit nejpozději 18. ledna 2023, 12:00
  • Po tomto termínu ustanoví zástupce ředitele VÚ ICV, případně jím delegovaný akademický pracovník, z vybraných akademických pracovníků MENDELU hodnoticí komisi, která navrhne datum konání soutěže. O tomto datu budou soutěžící informovat e-mailem jejich vedoucí prací.
  • den konání soutěže jednotliví soutěžící před hodnoticí komisí představí své teoretické části bakalářských prací, a to v podobě max. 10minutového příspěvku za podpory PowerPointové (případně jiné software) prezentace. Po každém výstupu bude následovat krátká diskuze nad prací se členy hodnoticí komise.
  • Jednotlivé příspěvky budou na závěr této soutěže hodnoticí komisí vyhodnoceny do podoby závěrečného žebříčku. Na jeho základě budou oceněni účastníci, kteří se umístí na prvních třech místech, a to formou mimořádného stipendia.

Odměny pro výherce

1. místo: 15.000,- Kč             
2. místo:   10.000,- Kč 
3. místo:    5.000,- Kč