Surikata

Úvod

Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně (ICV MENDELU) se zaměřuje na výuku akreditovaných studijních programů v oblasti pedagogiky a ekonomicko-technických disciplín a věnuje se vědecko-výzkumné činnosti spojené s výukou. V rámci celoživotního vzdělávání organizuje řadu odborných, jazykových a zájmových kurzů a seminářů pro zájemce z řad odborné i široké veřejnosti. Pro všechny studenty MENDELU zajišťuje ICV zdarma profesionální služby Poradenského centra - studijní, kariérové a psychologické poradenství. Pro seniory organizuje vzdělávání formou Univerzity třetího věku. Institut celoživotního vzdělávání vznikl v roce 2003. Samostatným vysokoškolským ústavem Mendelovy univerzity v Brně je od roku 2006 a v roce 2016 oslavil své 10. výročí


Aktuální nabídka našich odborných, jazykových a zájmových kurzů pro širokou veřejnost, zaměstnance a studenty MENDELU. Doufáme, že Vás...

Vypisujeme druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské i navazující magisterské studijní obory.

Přihlášky můžete podávat do 31. 7.

Úvod

Institut celoživotního vzdělávání MENDELU srdečně zve na 9. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017, která proběhne 12.– 13.

Úvod

NOVINKA! Kurz Základy vinohradnictví se uskuteční 7. a 8. 9. 2017. Kurz Vám umožní získat základní znalosti o pěstování révy v podmínkách...

Kurzy v oblasti zemědělství a lesnictví

Kurz určen k získání "tzv. pedagogického minima" k výuce na středních školách. Zahájení kurzu je naplánováno na podzim 2017.

Kurzy pro pedagogy a lektory

Rekvalifikační kurz "Lektor dalšího vzdělávání", který je akreditován MŠMT ČR. MENDELU je autorizovanou osobou umožňující vykonání...

Kurzy pro pedagogy a lektory

Nečekejte poučky a návody, naopak se můžete těšit na kreativní hledání a zkoušení nových možností.Nikdo se účastníky kurzu nebude snažit...

Kurzy osobnostního rozvoje (Softskills)

 

Zahájení studia 11. 10. 2017. Specializační studium Rostlinolékařství odpovídá svým rozsahem akreditovanému magisterskému studiu v oboru...

Ekonomické a manažerské kurzy

Zahájení dalšího běhu kurzu bude v pátek 13. 10. 2017! Specializační studium jak pro znalce, odhadce, finanční manažery, auditory či právní...

Ekonomické a manažerské kurzy

 

Starší články