Základy senzorické analýzy

Kurz je učený pracovníkům potravinářských provozů a společného stravování, zaměstnancům a studentům učňovských potravinářských oborů, středních potravinářských škol a univerzit. V neposlední řadě také pro širokou veřejnost, která se o dané téma zajímá. Kurz obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část. Praktická část: senzorická zkouška se skládá ze 7 typů zkoušek. Po úspěšném složení senzorických zkoušek obdrží účastníci osvědčení dle požadavků na odbornou způsobilost hodnotitele senzorických vlastností dle ČSN EN ISO/IEC 17025, v rozsahu požadavků normy ČSN ISO 85861.

Obsah kurzu

  • senzorická analýza
  • definice, popis
  • rozdělení a charakterizace smyslů
  • podmínky senzorického hodnocení, hedonické a intenzitní hodnocení, hodnotitelé v senzorické analýze
  • metody senzorické a instrumentální analýzy, psychometrika
  • rozlišení druhů vůní, základních chutí- intenzita barevných tónů
  • pořadový test

Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Praktická senzorická zkouška se skládá ze 7 typů zkoušek:

Typ zkoušky:
1. Rozlišování základních chutí ve vodném roztoku
2. Rozlišování pachů
3. Senzorické hodnocení intenzity barvy
4. Stanovení rozdílu párovou zkouškou s paměťovým efektem
5. Stanovení intenzity vůně
6. Trojúhelníková zkouška na jedné ze základních chutí
7. Textura. Sledování stupně viskozity

Senzorická zkouška probíhá dle požadavků na odbornou způsobilost hodnotitele senzorických vlastností dle ČSN EN ISO/IEC 17025, v rozsahu požadavků normy ČSN ISO 85861.

Odborná garantka kurzu a lektorka prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. má dlouholetou praxí v oboru, odborná garantka a vyučující předmětu senzorická analýza, technologie masa aj.

Rozsah kurzu

1denní

začátek 9.00, dopoledne proběhne teoretická část, po přestávce na oběd odpoledne poté praktická část (Zemědělská 1, budova N). V praktické části bude využito speciální pracoviště Ústavu technologie potravin  – laboratoř senzorické analýzy.

Výstup kurzu

Po úspěšném složení senzorických zkoušek v praktické části obdrží účastníci kurzu osvědčení, které potvrzuje splnění požadavků na odbornou způsobilost hodnotitele senzorických vlastností dle ČSN EN ISO/IEC 17025, v rozsahu požadavků normy ČSN ISO 85861. Osvědčení se vydává na dobu 5 let.

Po neúspěšném absolvování obdrží účastnici Osvědčení o účastni na kurzu (které ale nebude splňovat dané normy).

Termín kurzu

20. 9. 2023 – obsazeno

19. 10. 2023

pro informace a přihlášení pište na sobova@mendelu.cz

Cena kurzu

1 800,- Kč

Při přihlášení na konkrétní termín a potvrzení účasti platí Obchodní podmínky ICV MENDELU .

Kontakty

Organizační zajištění
Zdeňka Šobová
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Odborný garant kurzu
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
Akademická pracovnice – profesorka – Ústav technologie potravin (AF)

Přihlášení na kurz

přihlášení na emailu sobova@mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality