Univerzita třetího věku MENDELU je zapojena do následujících projektů:

Erasmus+ 60

Projekt Erasmus+ 60 je mezinárodní vzdělávací projekt osmi evropských univerzit, který se zaměřuje především na analýzu široké škály stávajících nabídek vysokoškolského vzdělávání pro občany ve věku 60+. 

Doba řešení: 01/2022 – 01/2025

SAFER 55+

Do mezinárodního projektu „Kompetentní trenér – bezpečný senior“ (SAFER 55+) je zapojena i Univerzita třetího věku MENDELU. Cílem projektu je výměna osvědčených postupů pro efektivní vzdělávání dospělých nad 55 let. 

Doba řešení: 09/2019 – 08/2022

IDEMASAP

Projekt IDEMASAP 50+ probíhal v rámci programu Erasmus+ a jeho koordinátorem byla Univerzita třetího věku při Technické univerzitě ve Zvoleně. Hlavním cílem projektu bylo zlepšování sportovních a rukodělných dovedností seniorů prostřednictvím sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání seniorů, a to na mezinárodních setkáních. Tato setkání organizovala vždy jedna ze zapojených U3V.

Doba řešení: 09/2018 – 8/2021