Projekt IDEMASAP 50+ probíhal v období září 2018 až srpen 2021 v rámci programu Erasmus+ a jeho koordinátorem je Univerzita třetího věku při Technické univerzitě ve Zvoleně. Dalšími účastníky projektu jsou vedle univerzity třetího věku z České republiky, Polska, Portugalska a Španělska. Hlavním cílem projektu je zlepšování sportovních a rukodělných dovedností seniorů prostřednictvím sdílení zkušeností a osvědčených postupů v oblasti vzdělávání seniorů, a to na mezinárodních setkáních. Tato setkání organizuje vždy jedna ze zapojených U3V. 

Koordinátor projektu:

Univerzita tretieho veku – Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika (www.tuzvo.sk/utv)

Partneři projektu:

Mendelova univerzita Brno, Česká republika (www.mendelu.cz)
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubsku, Polsko (www.utwlubsko.com.pl/utw/)
Associação Rede de Universidades da Terceira Idade, Almerim , Portugalsko (www.rutis.pt)
Fundacion Universidade da Coruna, Španělsko (www.fundacion.udc.es)

Mezinárodní setkání – Česká republika (září 2019)

Ve dnech 4. – 6. září 2019 se setkali zástupci Univerzity třetího věku z Technické univerzity ve Zvoleně, zástupci univerzit třetího věku z Polska, Španělska, Portugalska a Univerzity třetího věku MENDELU. Setkání bylo součástí projektu IDEMASAP 50+ probíhajícího v rámci programu Erasmus+.

Účastníci byli slavnostně uvítání v aule naší Alma mater, kde byla současně pro ně připravena výstava pořádaná Klubem U3V MENDELU. Neobyčejně zapůsobily fotografie Hany Fialové a Radky Kudlové, ruční výrobky z pedigu Heleny Bukáčkové, Jitky Bednářové, Jarmily Procházkové, patchworkové polštářky Drahomíry Prokešové, skleněné šperky Radky Kudlové. Jana Tučková překvapila výrobky z korálků. Dále byly vystaveny háčkované ozdoby, výrobky vzniklé drátováním, které přinesly účastnice setkání a z klubu absolventů U3V.

Pro zahraniční hosty byla zajištěna prohlídka Moravského krasu, Punkevních jeskyní, komentovaná prohlídka města Brna, řada workshopů, kde byly hosté seznámeni, jak se vyrábí vystavované předměty. Součástí programu byla i odborná exkurze v poloprovozech MENDELU, kde se mohli hosté podívat na univerzitní pekárnu, pivovar a masný poloprovoz.

Velmi hezký byl společný večer, na kterém zazněly písně všech národů, které se setkání zúčastnily. Zajímavá byla návštěva Zetoru.  Recipročně si zahraniční delegace s námi vyměnily informace ze studia na univerzitách třetího věku a současně ocenily činnost klubu U3V MENDELU.

Mezinárodní setkání – Portugalsko (květen 2019)

V květnu proběhlo mezinárodní setkání na univerzitě Associação Rede de Universidades da Terceira Idade v portugalském městě Almerim, trvalo tři dny a nechybělo na něm ani 8 posluchačů z Univerzity třetího věku MENDELU a 2 jeho pracovnice. Stěžejní náplní setkání byly workshopy, které pro všechny zúčastněné připravilo centrum pro seniory Universidade Sénior Rainha Dona Leonor. Senioři si pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli vyšívání tradiční portugalské krajky, hru na hudební nástroje, divadlo i práci v keramické dílně. Vedle rukodělných činností nechyběly ani prohlídka místní farmy a historického města Santarém, ale především sport. Konkrétně „chodící fotbal“ (Walking Football), který je v Portugalsku novou a rychle se rozvíjející sportovní aktivitou. Ta byla pro české účastníky sice nová, ale přesto se u nich setkala s velmi pozitivním ohlasem.

Videa ke zhlédnutí – Aranžování

Videa ke zhlédnutí – Jóga