Informace o projektu:

Univerzita třetího věku MENDELU byla v období září 2019 až srpen 2022 zapojena do mezinárodního projektu s názvem „Kompetentní trenér – bezpečný senior. Výměna osvědčených postupů pro efektivní vzdělávání dospělých nad 55 let“. Do projektu byly zapojeny i další evropské U3V, a to konkrétně v Polsku, Slovensku, Rumunsku a Portugalsku.

Projekt byl určen k rozšíření a rozvoji znalostí a kompetencí seniorů a jejich lektorů ve třech základních oblastech, kterými jsou právní vzdělání seniorů (zaměřeno na znalosti z oblasti právního řádu a dále zejména na oblast práv spotřebitelů, vč. finanční gramotnosti), IT bezpečnost seniorů (zaměřeno na znalosti z oblasti bezpečného užívání IT technologií a internetových zdrojů, vč. mediální gramotnosti a oblasti bezpečné manipulace s financemi a nákupů na internetu ) a prevence kriminality páchané na seniorech (zaměřeno na znalosti v oblasti kriminality a zejména na jejich prevenci, nedílnou součástí bude také praktický výcvik sebeobrany seniorů). Součástí projektu byla také možnost zúčastnit se vzdělávacích aktivit v jedné z partnerských zemí.

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Pospíšilová, e-mail: marie.pospisilova@mendelu.cz