Jednoleté studium se hlouběji věnuje vybraným tématům z portfolia vědeckých oborů Mendelovy univerzity v Brně.

Studium nabízíme posluchačům v devíti tematických studiích, vždy v délce jednoho roku (tj. 2 semestry). Konkrétně se jedná o studia Člověk a svět, Člověk a zdraví I. a II., Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, Naše zahrádka, Stromy, les a krajina a Historie brněnského podzemí a rovněž o Navazující studium pro absolventy Základního tříletého studia.

Potřebné organizační informace najdete v odkazech níže.