Jednoleté studium se hlouběji věnuje vybraným tématům z portfolia vědeckých oborů Mendelovy univerzity v Brně.

Studium nabízíme posluchačům v devíti tematických studiích, vždy v délce jednoho roku (tj. 2 semestry). Konkrétně se jedná o studia Člověk a svět II., Člověk a zdraví I. a II., Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny, Naše zahrádka, Stromy, les a krajina a Historie brněnského podzemí a rovněž o Navazující studium II. pro absolventy Základního tříletého studia. Jako BONUS jsme pro jarní semestr zařadili ve všech jednoletých studiích 2 přednášky navíc bez navýšení ceny.

Potřebné organizační informace najdete v odkazech níže.

Přihlašování na akademický rok 2024/2025 bude zahájeno 7. května 2024 od 9.00 hod.