Navazující jednoleté studium II. (2024/2025)

Navazující jednoleté studium II. je určeno absolventům Základního tříletého studia ukončeného slavnostním vyřazením. Je tvořeno přednáškami, které obsahují atraktivní témata z oborů napříč všemi fakultami Mendelovy univerzity v Brně. Teoretické přednášky jsou v hojné míře doplněny exkurzemi na zajímavá místa, která souvisí s tématy přednášek a vhodně tak doplňují informační mozaiku tohoto studia. Studium bylo vytvořeno na základě úspěšného Navazující jednoleté studium I., které probíhalo v akademickém roce 2023/2024. Pro přihlášení není ovšem absolvování první studia povinné.

Jako BONUS jsme pro jarní semestr zařadili 2 přednášky navíc bez navýšení ceny.

Organizace studia

  • Forma výuky: prezenční
  • Rozsah: 22 x 150 minut
  • Termín: Přednášky probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec; březen až květen), a to 1 x týdně.
  • Čas: čtvrtek 9.00 – 11.30 hod.
  • Místo: Učebna E02 (Institut celoživotního vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
  • Platba za semestr (10 přednášek, resp. 12 přednášek): 850 Kč (zvlášť mohou být zpoplatněny vybrané exkurze či terénní cvičení)
  • Program přednášek naleznete ZDE.
  • PLNÁ KAPACITA – JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT.

Kapacita kurzu naplněna.