Navazující jednoleté studium

Navazující jednoleté studium je určeno pro absolventy Základního tříletého studia ukončeného slavnostním vyřazením. Je tvořeno přednáškami, které obsahují atraktivní témata z oborů napříč všemi fakultami Mendelovy univerzity v Brně. Teoretické přednášky jsou v hojné míře doplněny exkurzemi na zajímavá místa, která souvisí s tématy přednášek a vhodně tak doplňující informační mozaiku toho studia.

Organizace studia

  • Forma výuky: prezenční
  • Rozsah: 20 x 150 minut
  • Termín: Přednášky probíhají ve výukovém období jednotlivých semestrů (říjen až prosinec; březen až květen), a to 1 x týdně.
  • Čas: čtvrtek 9.00 – 11.30 hod.
  • Místo: Učebna E01 (Institut celoživotního vzdělávání MENDELU, Zemědělská 5, Brno)
  • Platba za semestr (10 přednášek): 850 Kč
  • Program přednášek  ZDE.
  • Do tohoto studia přijímáme již pouze NÁHRADNÍKY.

Přihlášení na kurz

(nutné z důvodu zápisu do universitního systému)

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje v tomto registračním formuláři do kurzu Univerzity třetího věku Mendelovy univerzity v Brně jsou správné a pravdivé. *
Potvrzuji, že jsem se seznámil s Informací o zpracování osobních údajů pro posluchače kurzu U3V MENDELU a MGU MENDELU.  *