Na studium není nikdy pozdě

Všem zájemcům ve věku 50+, kteří si chtějí rozšiřovat svoje znalosti ve společnosti podobně nadšených spolužáků, nabízíme vzdělávání na Univerzitě třetího věku. Pro akademický rok 2023/2024 jsme připravili celou škálu studijních programů, které se liší svojí délkou, obsahovým zaměřením i formou výuky. Studium bude probíhat prezenčně a posluchači ho mohou absolvovat:

 • V Brně – všechny přednášky probíhají v univerzitní budově E (Institut celoživotního vzdělávání), kde sídlí i kancelář Univerzity třetího věku MENDELU.
 • Na některé z našich pěti poboček, které se nachází v Lednici, Bruntále, Kyjově, Vyškově a v Rožnově pod Radhoštěm.

Přihlašování ke studiu

Ke studiu na U3V MENDELU se může přihlásit každý zájemce ve věku 50 let a více. Lidé v plném invalidním důchodu se mohou stát posluchači U3V MENDELU bez ohledu na věkovou hranici. Maturitní zkouška není podmínkou pro přijetí ke studiu na U3V MENDELU.

Přihlašování na akademický rok 2023/2024 bylo ukončeno.

Online přihlášení

Elektronické přihlašování probíhá na www stránkách jednotlivých studijních programů nebo kurzů. Jejich nabídku najdete v obrázkových odkazech níže.

 • Přihlášení ke studiu je závazné.
 • Po odeslání elektronické přihlášky vám potvrdíme do měsíce její přijetí, a to na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Poslední týden v srpnu vám zašleme organizační informace včetně údajů k platbě.  Platbu za studium je možné provést bankovním převodem, poštovní poukázkou typu A nebo platební kartou v kanceláři U3V v době úředních hodin.
Osobní přihlášení

Osobní přihlášení do jednotlivých studijních programů či kurzů je možné v kanceláři U3V MENDELU v době úředních hodin.

 • Přihlášení ke studiu je závazné.
 • Platbu za studium je možné provést bankovním převodem, poštovní poukázkou typu A nebo platební kartou v kanceláři U3V v době úředních hodin.

Nabídka vzdělávání

Jak studium probíhá

 • Přednášky probíhají v období jednotlivých semestrů (10 týdnů v říjnu až prosinci a 10 týdnů v únoru až květnu), a to 1x týdně. V dubnových a květnových termínech obvykle probíhají terénní cvičení a exkurze.
 • Každá přednáška trvá 3 vyučovací hodiny a součástí je vždy přestávka.
 • Úvod první přednášky v semestru vždy věnujeme administrativním a organizačním záležitostem. Před touto přednáškou kontrolujeme doklady o platbě administrativního poplatku za příslušný semestr a předáváme studijní oporu, tedy soubor textů k jednotlivým přednáškám v daném semestru.
 • Před začátkem každé přednášky se posluchači podepisují na připravenou prezenční listinu.
 • Omluvu absencí na jednotlivých přednáškách U3V MENDELU nevyžadujeme. Budeme ale rádi, když nám sdělíte vaši delší nepřítomnost (3 a více přednášek).
 • Konec poslední přednášky v semestru věnujeme vyplnění hodnoticích dotazníků, které zjišťují jak spokojenost se studiem, tak i vaše podněty k fungování U3V MENDELU. Aktuální informace sdělujeme prostřednictvím prezentace, která v posluchárně běží před každou přednáškou.

 • Aktuální informace sdělujeme prostřednictvím prezentace, která běží v posluchárně před každou přednáškou.