Univerzita třetího věku MENDELU

Vzdělávání seniorů formou univerzity třetího věku organizuje Institut celoživotního vzdělávání už od roku 2003, kdy byl otevřen první ročník se vzdělávacím programem „Člověk a příroda na počátku třetího tisíciletí“. Od této doby přednášky na Univerzitě třetího věku MENDELU (U3V MENDELU) navštívilo více než 11.000 posluchačů, vzniklo pět poboček po celé Moravě a naši posluchači založili svůj vlastní Klub U3V. Všechny tyto aktivity ukazují na stále rostoucí zájem starších lidí smysluplně trávit svůj čas, dovídat se novinky ze světa vědy a současně poznávat nové přátele.

Účastníci vzdělávání mají statut „posluchače univerzity“, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. 

Univerzita třetího věku MENDELU je od svého počátku, tedy od roku 2003, řádným členem Asociace univerzit třetího věku ČR.

Momentky z U3V

.

Podívejte se, co všechno můžete zažít na naší Univerzitě třetího věku. Přednášky, exkurze, kreativní kurzy, vycházky do přírody, propojení generací.

Aktuálně na Univerzitě třetího věku