Průvodce pro studenty se specifickými potřebami

Seznamte se s průvodci služeb pro studenty se specifickými potřebami na MENDELU. V každém naleznete služby, které mohou daní studenti čerpat a popis studia s modfikací. Důležitá je také informace o uznatelných dokladech, které je nutné doložit. Neméně cenné jsou i tipy pro úspěšné studium, jako například stanovování cílů, plánování nebo příprava na výuku.


 

Průvodce pro studenty se zrakovým postižením

Průvodce pro studenty se zrakovým postižením v PDF ke stažení

 

Průvodce pro studenty se sluchovým postižením

Průvodce pro studenty se sluchovým postižením v PDF ke stažení

 

Průvodce pro studenty s pohybovým postižením

Průvodce pro studenty s tělesným postižením v PDF ke stažení

 

Průvodce pro studenty s poruchami učení

Průvodce pro studenty se specifickými poruchami učení v PDF ke stažení

 

Průvodce pro studenty s poruchami autistického spektra

Průvodce pro studenty se s poruchami autistického spektra v PDF ke stažení

 

Průvodce pro studenty s psychickým onemocněním

Průvodce pro studenty s psychickým onemocněním v PDF ke stažení

 

Průvodce pro studenty s chronickým somatickým onemocněním

Průvodce pro studenty s chronickým somatickým onemocněním v PDF ke stažení

     

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: