Kontakty na fakultní koordinátorky

Agronomická fakulta
Ing. Simona Viktorínová
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mgr. Tereza Bártková
Lesnická a dřevařská fakulta
Bc. Hana Čerteková
Institut celoživotního vzdělávání
Br. Iva Urbánková
Provozně ekonomická fakulta
Ing. Petra Katolická
Zahradnická fakulta
Renata Svobodová