Termíny státních závěrečných zkoušek

Studijní obortermín zkoušky
Bakalářské zkoušky pro obory UPVOV a APS10. – 14. 6. 2024

Další termíny pro SZZ červen 2024

  • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce (SZZ) v UIS nebo na Studijní oddělení do 15. 5. 2024. V UIS v Portálu studenta ► klikněte na Přihláška k SZZ 1.-15. 5. 2024.
  • Harmonogram SZZ u jednotlivých oborů včetně učebny, kde zkouška proběhne, upřesnění Studijní oddělení studentům emailem týden před termínem zkoušky.
  • Vložení závěrečných prací do UIS ve formátu PDF do 15. 5. 2024.
  • Odevzdání závěrečných prací v tištěné podobě (2 x výtisk v pevných deskách) na Studijní oddělení do 15. 5. 2024.

Závěrečné práce

Další pokyny pro Závěrečné práce:         

  • Práce se vkládají do UIS v PDF bez Zadávacího listu.
  • Zadávací list nemá číslo stránky, a není tak součástí obsahu. V tištěné podobě se Zadávací list vkládá do závěrečné práce.
  • Prezentaci k Závěrečné práci si studenti připraví na USB disk, a takto jej následně použijí u Závěrečných zkoušek.

Státní závěrečné zkoušky

APLIKOVANÁ PEDAGOGICKÁ STUDIAučitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce 2023/2024 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce v roce 2023/24
Studijní literatura ke státním závěrečným zkouškám
Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce
(pro studenty se začátkem studia v akad. roce 2021/22 a později)