Termíny státních závěrečných zkoušek

Studijní obortermín a místo
Bakalářské zkoušky UPVOV, UOP, TZP a TZEI9. – 12. 1. 2023
Státní závěrečné zkoušky (SZZ) v lednovém termínu pro malý počet přihlášených zájemců neproběhnou. Další termíny SZZ jsou podle Harmonogramu akad.roku stanoveny na 5. – 9. 6. 2023 a 12. – 16. 6. 2023

Další termíny pro SZZ leden 2023

  • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce v UIS nebo na Studijní oddělení do 30. 11. 2022.
  • Harmonogram SZZ u jednotlivých oborů upřesnění Studijní oddělení studentům emailem počátkem prosince 2022.
  • Vložení závěrečných prací do UIS ve formátu PDF do 10. 12. 2022.
  • Odevzdání závěrečných prací v tištěné podobě (2 x výtisk v pevných deskách) na Studijní oddělení do 10. 12. 2022.

Závěrečné práce

Další pokyny pro Závěrečné práce:         

  • Práce se vkládají do UIS v PDF bez Zadávacího listu.
  • Zadávací list nemá číslo stránky, a není tak součástí obsahu. V tištěné podobě se Zadávací list vkládá do závěrečné práce.
  • Prezentaci k Závěrečné práci si studenti připraví na USB disk, a takto jej následně použijí u Závěrečných zkoušek.

Státní závěrečné zkoušky

učitelství odborných předmětůučitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušceTematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce
Studijní literatura ke státním závěrečným zkouškámStudijní literatura ke státním závěrečným zkouškám
technické znalectví a pojišťovnictvítechnické znalectví a expertní inženýrství
Tematické okruhy a studijní literatura ke státní závěrečné zkoušceTematické okruhy a studijní literatura ke státní závěrečné zkoušce