Pedagog volného času

4. 2. 2022 -

Kurz je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času. Zahájení nového běhu je naplánováno na jaro 2022.

 

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost (45h)


Komu je kurz určen

Kurz je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 17 odst. 2) písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času.

Kurz se koná  ve spolupráci s Lipkou – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, p.o. 

 

Kurz je akreditován u MŠMT ČR. 


Cíl kurzu

Cílem studia je získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. 


Obsah kurzu

Kurz je složen z následujících tematických celků:

Základy pedagogiky pro pedagogy volného času

Zkušenosti účastníků v zájmovém vzdělávání

 

Základní pojmy pedagogiky

 

Charakteristika a fáze pedagogického procesu

Pedagogika volného času

Předpoklady pro výkon profese pedagoga volného času

 

Školská zařízení pro neformální a zájmové vzdělávání

 

Závazné normy pro práci pedagoga volného času

Didaktika pro pedagogy volného času

Kurikulum zájmového vzdělávání

 

Plánování a příprava výukové jednotky v zájmovém vzdělávání

Realizace výukové jednotky

 

Současné trendy v pedagogice volného času

 

Hodnocení didaktického procesu

Psychologie pro pedagogy volného času

Základy pedagogické psychologie - Učení jako jedna ze základních lidských činností ve volném čase, hra, dobrovolná práce, činnosti volného času)

 

Vývojová psychologie

 

Specifické potřeby dětí a mládeže

 

Základy sociální psychologie 

 

Osobnost pedagoga volného času a způsoby jeho chování

 

Dynamika skupiny a práce s ní v rámci zájmového vzdělávání

 


Přihláška

Máte o studium zájem? Vyplňte předběžnou nezávaznou přihlášku ZDE a my se Vám ozveme, jakmile spustíme přihlašování. 


Výstup kurzu

Kromě získaných znalostí obdrží účastníci osvědčení  o absolvování kurzu: Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, dle § 22 odst.. 1. písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů.


Termín kurzu

Podzim 2022.

Máte o studium zájem? Vyplňte předběžnou nezávaznou přihlášku ZDE a my se Vám ozveme, jakmile spustíme přihlašování. 

 


Místo konání

Brno, ICV MENDELU a pracoviště Lipky


Cena kurzu

 3 900 Kč / 3200 Kč do 26 let


Podmínky účasti

  • minimálně středoškolské vzdělání s výučním listem
  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku

Nejčastější dotazy

Mohu po absolvování kurzu pracovat ve školní družině jako vychovatelka na ZŠ?
Podle vyjádření MŠMT je toto studium určeno pro pedagogy volného času, tzv. kroužkaře zejména v domech dětí a mládeže či střediscích volného času. Kvalifikaci vychovatele tímto studiem účastníci nezískají.
 
Stačí mi pro účast v kurzu maturita?
Podmínkou přijetí na kurz je ukončené středoškolské vzdělání.
 
Jak dlouho trvá kurz a jaké jsou podmínky jeho absolvování?
 Akreditace kurzu je ze strany MŠMT stanovena na min. 40 hodin. Včetně závěrečných zkoušek je celková délka kurzu u nás 45 hodin. K úspěšnému absolvování musí být splněna 80% účast, zpracování a obhájení závěrečné práce, jejíž náplní je příprava a praktická realizace nějaké vzdělávací jednotky (např. kroužku), a složení závěrečné zkoušky.
 
V čem se liší studium pod vaší organizací od jiných podobných kurzů na jiných institucích?
 Je to především individuální a praktický přístup. Naší snahou je inspirovat, motivovat a připravit účastníka na reálné situace, které v jeho praxi můžou nastat. To se odráží jak v přístupu lektorů, tak i závěrečné práci, kterou účastník připravuje především pro sebe. Součástí závěrečné práce proto také je praktická realizace výukové jednotky (např. jedné schůzky kroužku) přímo u nějaké organizace. Současně účastník dostává průběžnou podporu konzultanta, který mu dává podněty a zpětnou vazbu k dílčím částem práce (přípravě, realizaci i reflexi). Samotná závěrečná zkouška je vedena tak, aby byla další inspirací nejen pro zkoušeného ale i pro ostatní účastníky.

Fotogalerie


Kontakty

organizační zajištění

Ing. Veronika Mikulenková
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
+420 545 135 203
veronika.mikulenkova@mendelu.cz

 

Lucie Poppová

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

tel. 725 962 735, lucie.poppova@lipka.cz

 


Fotogalerie

 

 

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: