Surikata

Univerzita třetího věku ICV MENDELU

 

Univerzita třetího věku organizovaná Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU) je jednou z konkrétních forem celoživotního vzdělávání, které je uskutečňováno v souladu s dlouhodobým záměrem MENDELU v Brně. Mendelova univerzita v Brně je řádným členem Asociace univerzit třetího věku ČR.

Univerzita třetího věku MENDELU je tříleté zájmové studium občanů ČR, zejména seniorského věku. Účastníci mají statut posluchače univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení.

Univerzita třetího věku nabízí základní tříletý cyklus studia, který se skládá z přednášek a seminářů rozdělených do tématických bloků. Přednášky obsahují témata klíčových oborů všech fakult a vysokoškolského ústavu MENDELU, tj. Agronomické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty a Institutu celoživotního vzdělávání. Absolventi studia základního cyklu  mají možnost pokračovat ve dvou nástavbových studiích a jednom dvousemestrálním kurzu. Posluchačům a absolventům U3V MENDELU i ostatním seniorům jsou nabízeny rovněž specializované semestrální kurzy.

Univerzita třetího věku je celouniverzitní vzdělávací aktivita, za kterou odpovídá rektor MENDELU, resp. jím pověřený prorektor. Obsahovou náplň jednotlivých přednášek a seminářů garantují děkani jednotlivých fakult a připravují ji ve spolupráci s Vědeckou radou ICV. Organizačně a administrativně Univerzitu třetího věku zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání.

 


 

AKTUALITY

 

 

září 2016

 

V současné době přijímáme přihlášky na akademický rok 2016/2017 na studium:

 

Člověk, zvíře a životní prostřední

Přihlášky a program studia ZDE

 

Naše zahrádka 

Přihlášky a program studia ZDE