Surikata

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět

  • přehled všech studijních programů
  • podmínky přijímacího řízení
  • harmonogram přijímacích zkoušek

Více informací o studiu

Již nyní máte možnost přihlásit se k tříletému základnímu studiu Univerzity třetího věku při Mendelově univerzitě v Brně se zahájením 1. ročníku v ak. roku 2016/2017. 

Přihláška - ZDE

 

Výuka bude probíhat 1  x týdně vždy ve středu 14.30 - 17.00 hodin v budově Institutu celoživotního vzdělávání.

 

Zahájení výuky  konec září/začátek října 2016 - přesný termín bude včas uveden.

 

 

Kontakt: Institut celoživotního vzdělávání Mendelu      

                Oddělení vzdělávání seniorů

                tel. 545 135 206, 545 135 204

                mail: CZV@mendelu.cz

 


 

 

 

O Nás

 

Dvě tradiční a základní role univerzit, tj. vědecké bádání a výzkum a vzdělávání profesních elit národa (v nejlepším smyslu toho slova) byly v druhé polovině minulého století rozšířeny o úlohu společenskou. Akademický život je součástí celé společnosti, podílí se na jeho utváření a zpětně reaguje na její potřeby. Jen takto oboustranně otevřené univerzity naplňují svoje poslání.

Ve vyspělých zemích se prodlužuje věk a stoupá počet občanů v seniorském věku. Univerzity chápou vzdělávací činnost jako kontinuální proces a nabízejí různé typy přednáškových cyklů a kurzů, jejichž smyslem je poskytovat vzdělání během celého života. Univerzity otevírají svoje prostředí co nejširší veřejnosti, popularizují nové vědecké objevy a technologie.

Univerzita třetího věku (U3V) flexibilně reaguje na potřeby požadavky seniorů 21. století. Neustále rostoucí zájem starších lidí chutí a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky ze světa vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky z praxe vytváří a podporuje primární cíl a záměr všech U3V v České republice. V průběhu studia U3V na Mendelově univerzitě v Brně navštěvují studenti každý týden přednášky, které jsou zaměřeny na témata konkrétního výukového bloku, jako např. Ekonomické změny společnosti, Kvalita potravin, zdraví a výživa, Moderní trendy v pěstování ovoce a zeleniny, Zdraví lesů ČR a další. Odbornost, aktuálnost a zajímavost přednášek, garantují nejlepší odborníci a pedagogové ze všech fakult Mendelovy univerzity v Brně, tj. Agronomické fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Lesnické a dřevařské fakulty, Zahradnické fakulty a Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Po slavnostním vyřazení posluchačů, tedy úspěšném ukončení tříletého studia základního cyklu, je možné se dále vzdělávat v jednoletých nástavbových programech určených právě pro absolventy.

Ke komplexnosti vzdělání slouží velmi oblíbené semestrální kurzy např. Angličtina, Principy výživy, Digitální fotografie či Základy práce na PC. Všechny tyto kurzy jsou příjemným zpestřením a doplněním základní výuky.

Zájem seniorů užívat si aktivně života není omezen pouze na město Brno a jeho okolí, ale pronikl také do menších měst, kde postupně vznikaly naše pobočky, mezi něž patří Bruntál (při Obchodní akademii a Střední škole zemědělské v Bruntále), Lednice (při Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně) či Kyjov (při Klvaňově gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a sociální Kyjov).