Surikata

Univerzita třetího věku ICV MENDELU

 

Univerzita třetího věku organizovaná Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU) je jednou z konkrétních forem celoživotního vzdělávání, které je uskutečňováno v souladu s dlouhodobým záměrem MENDELU v Brně. Mendelova univerzita v Brně je řádným členem Asociace univerzit třetího věku ČR.

Univerzita třetího věku MENDELU je tříleté zájmové studium občanů ČR, zejména seniorského věku. Účastníci mají statut posluchače univerzity, nejsou však studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení.

Univerzita třetího věku nabízí základní tříletý cyklus studia, který se skládá z přednášek a seminářů rozdělených do tématických bloků. Přednášky obsahují témata klíčových oborů všech fakult a vysokoškolského ústavu MENDELU, tj. Agronomické fakulty, Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Lesnické a dřevařské fakulty, Provozně ekonomické fakulty, Zahradnické fakulty a Institutu celoživotního vzdělávání. Absolventi studia základního cyklu  mají možnost pokračovat ve dvou nástavbových studiích a jednom dvousemestrálním kurzu. Posluchačům a absolventům U3V MENDELU i ostatním seniorům jsou nabízeny rovněž specializované semestrální kurzy.

Univerzita třetího věku je celouniverzitní vzdělávací aktivita, za kterou odpovídá rektor MENDELU, resp. jím pověřený prorektor. Obsahovou náplň jednotlivých přednášek a seminářů garantují děkani jednotlivých fakult a připravují ji ve spolupráci s Vědeckou radou ICV. Organizačně a administrativně Univerzitu třetího věku zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání.

 


 

AKTUALITY

 

 

Nový dvousemestrální kurz Člověk a společnost

Od 13. dubna 2016 přijímáme přihlášky

Přihlášky do nového kurzu Člověk a společnost jsou k dispozici ZDE

 

 

Fotosoutěž - U3V MENDELU nemá vrásky

Od 1. dubna 2016 jsme pro naše posluchače připravili fotosoutěž. Více informací najdete ZDE

 

 

Přijímáme přihlášky na nástavbové studium na akademický rok 2016/2017

 

Od 4. dubna 2016 přijímáme přihlášky:

 

Přihlášky do nástavbového studia Zahrada a zdraví a Člověk, zvíře a životní prostřední  pro externí seniory jsou k dispozici ZDE

 

Přihlášky do kurzu Naše zahrádka jsou k dispozici ZDE

 

 

Naplnění kapacity základního cyklu na akademický rok 2016/2017

Sdělujeme všem zájemců o studium základního tříletého cyklu U3V na Mendelově univerzitě, že kapacita pro rok 2016/2017 je již naplněna.

V současné době přijímáme přihlášky pouze jako "náhradníky".

Výuka bude probíhat 1 x týdně vždy ve středu 14.30 - 17.00 hodin v budově Institutu celoživotního vzdělávání MENDELU.

Zahájení výuky  konec září/začátek října 2016 - přesný termín bude včas uveden

Přihláška - ZDE