Psychologické poradenství


Aktuálně: Studenty i zaměstnance MENDELU, kteří se cítí zasaženi aktuální válečnou situací na Ukrajině, jsme schopni upřednostnit. Prosíme, do poznámky v registračním formuláři napište "Ukrajina", případně blíže specifikujte. (aktualizováno dne 25.2.2022)

Služby psychologického poradenství mohou být klíčem ke změně i účinnému řešení obtížných situací nebo úlevou v podobě popovídání si o svých těžkostech. Pomůžeme vám překonat případné osobní, rodinné, partnerské i studijní problémy, kterými si procházíte. Dále se můžeme zaměřit na váš seberozvoj za využití vlastního potenciálu a sebepoznání.


Pro koho jsou služby určeny?

 

 • pro studenty a zaměstnance MENDELU – zdarma
 • pro uchazeče a absolventydo jednoho roku od ukončení studia – zdarma
 • pro veřejnost – 700 Kč / 1 sezení

S čím vám můžeme pomoci?

 

 • obtíže ve studijním nebo profesním životě – např. poruchy soustředění, zvládání stresových situací, odkládání povinností, souběh studijních a pracovních nároků apod.
 • těžkosti spojené s duševním zdravím – úzkosti, deprese, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, užívání návykových látek apod.
 • partnerské a rodinné problémy
 • klíčová rozhodnutí a životní křižovatky
 • nelehké životní situace nebo traumatizující události (blízká úmrtí, rozchody, sexuální obtěžování, apod.)
 • osobnostní a profesní rozvoj, sebepoznání
 • podpora ve zvládání období COVID19 - např. zvládání studia a distanční výuky, vybalancování pracovních a rodinných povinností, strach z nákazy apod.

Jaké služby poskytujeme?

 

Poradenské služby – jednorázové i opakované konzultace, které probíhají osobně nebo online:

 • Koučování v oblasti osobnostního i profesního rozvoje, probíhá osobně nebo online.
 • Psychologické poradenství – setkání probíhá osobně nebo online.

Studenti a zaměstnanci Zahradnické fakulty mohou využít služby psycholožky Mgr. Jany Trčkové přímo v Lednici. Rovněž mají služby zdarma, objednat se mohou pomocí formuláře níže.


Jak vypadá setkání s psycholožkou? (poradenství, koučování a terapie)

 

 • Úvodní setkání trvá zpravidla 30–50 minut  seznámení s tématem klienta a sjednání zakázky (cíl spolupráce, organizační záležitosti, vstup do tématu)
 • Každé další setkání je v rozsahu 50 minut
 • Zpravidla poskytujeme 6 sezení v intervalech dle domluvy 
 • Diskrétnost a profesionalita je samozřejmostí

 Jak se objednat?

 

 • V případě dotazů či zájmu o službu pište do formuláře níže nebo na pcentrum@mendelu.cz. Toto platí i pro studenty studijící v Lednici. Do poznámky uveďte "Lednice", děkujeme.
 • Na první kontakt přes jinou platformu (např. přes MS Teams) nebudeme reagovat.
 • Prosíme, specifikujte v přihlášce, proč máte zájem o službu, s čím za námi přicházíte.
 • Jakmile vám paní psycholožka nabídne mailem možné termíny, je potřeba reagovat a některý termín potvrdit. 
 • Bez vzájemně potvrzeného termínu (psycholožkou i klientem), nedoporučujeme s termínem setkání počítat.
 • Neblokujte, prosím, zbytečně volné termíny psycholožek a reagujte při domluvě svižně. Několikadenní prodlevou riskuje, že budou termíny nabídnuty jiným studentům.
Studenty i zaměstnance MENDELU, kteří se cítí zasaženi aktuální válečnou situací na Ukrajině, jsme schopni upřednostnit. Prosíme, do poznámky v registračním formuláři napište "Ukrajina", případně blíže specifikujte.

(aktualizováno 25. 2. 2022)

V případě akutní potřeby psychologické podpory doporučujeme kontaktovat Krizové centrum FN Brno. Další možné kontakty naleznete zde

Naše psycholožky

 

Mgr. Barbora Šímová
psycholožka
pracovna: budova E, 1. patro vlevo
PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
psycholožka, koučka
pracovna: budova E, 1. patro vlevo

 


Přihlašovací formulář

 

 

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

  

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: