Psychologické poradenství


Služby psychologického poradenství mohou být klíčem ke změně i účinnému řešení obtížných situací nebo úlevou v podobě popovídání si o svých těžkostech. Pomůžeme vám překonat případné osobní, rodinné, partnerské i studijní problémy, kterými si procházíte. Dále se můžeme zaměřit na váš seberozvoj za využití vlastního potenciálu a sebepoznání.


Pro koho jsou služby určeny?

 

 • pro studenty a zaměstnance MENDELU – zdarma
 • pro uchazeče a absolventy – zdarma
 • pro veřejnost – 700 Kč / 1 sezení

S čím vám můžeme pomoci?

 

 • obtíže ve studijním nebo profesním životě – např. poruchy soustředění, zvládání stresových situací, odkládání povinností, souběh studijních a pracovních nároků apod.
 • těžkosti spojené s duševním zdravím – úzkosti, deprese, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, užívání návykových látek apod.
 • partnerské a rodinné problémy
 • klíčová rozhodnutí a životní křižovatky
 • nelehké životní situace nebo traumatizující události (blízká úmrtí, rozchody, sexuální obtěžování, apod.)
 • osobnostní a profesní rozvoj, sebepoznání
 • podpora ve zvládání období COVID19 - např. zvládání studia a distanční výuky, vybalancování pracovních a rodinných povinností, strach z nákazy apod.

Jaké služby poskytujeme?

 

Poradenské služby – jednorázové i opakované konzultace, které probíhají osobně nebo online:

 • Koučování v oblasti osobnostního i profesního rozvoje, probíhá osobně nebo online.
 • Psychologické poradenství a psychoterapie – setkání probíhá osobně nebo online.
 • Psychologická diagnostika:
  • Komplexní psychologický profil – pro zájemce, kteří mají chuť se lépe a hlouběji poznat prostřednictvím psychologického testování. Probíhá buď formou skupinového workshopu (cca 1x za semestr) nebo individuálně. Skládá se minimálně ze dvou konzultací, během kterých si zájemci vyplní baterii testů a na závěr dostanou obsáhlou zpětnou vazbu. Lze částečně absolvovat online (IQ test). Další části aktuálně není možné provést online.
  • Diagnostika IQ  struktura IQ, tedy vaše zdatnost ve verbálním vyjadřování, logicko-analytickém uvažování nebo v prostorové orientaci. Testování probíhá online. Zpětnou vazbu k vašim výsledkům obdržíte osobně nebo online.
  • Diagnostika EQ  měření emoční inteligence, tedy schopnost usuzovat o emocích a využívat emoce k zefektivnění myšlení. Test je možné absolvovat online. Zpětnou vazbu k vašim výsledkům obdržíte osobně nebo online.

Jak vypadá setkání s psycholožkou? (poradenství, koučování a terapie)

 

 • Úvodní setkání trvá zpravidla 30–50 minut  seznámení s tématem klienta a sjednání zakázky (cíl spolupráce, organizační záležitosti, vstup do tématu)
 • Každé další setkání je v rozsahu 50 minut
 • Zpravidla poskytujeme 6 sezení v intervalech dle domluvy 
 • Diskrétnost a profesionalita je samozřejmostí

 Jak se objednat?

 

 • V případě dotazů či zájmu o službu pište do formuláře níže nebo na pcentrum@mendelu.cz
 • Na první kontakt přes jinou platformu (např. přes MS Teams) nebudeme reagovat.
 • Prosíme, specifikujte v přihlášce, proč máte zájem o službu, s čím za námi přicházíte.
 • Jakmile vám paní psycholožka nabídne mailem možné termíny, je potřeba reagovat a některý termín potvrdit. 
 • Bez vzájemně potvrzeného termínu (psycholožkou i klientem), nedoporučujeme s termínem setkání počítat.
 • Neblokujte, prosím, zbytečně volné termíny psycholožek a reagujte při domluvě svižně. Několikadenní prodlevou riskuje, že budou termíny nabídnuty jiným studentům.

V současné chvíli s ohledem na epidemiologickou situaci evidujeme enormní zájem o psychologické služby. Čekací doba je aktuálně 3 měsíce. Děkujeme za pochopení. 

(aktualizováno 22. 11. 2021)

V případě akutní potřeby psychologické podpory doporučujeme kontaktovat Krizové centrum FN Brno. Další možné kontakty naleznete zde


Naše psycholožky

 

Mgr. Barbora Šímová
psycholožka
pracovna: budova E, 1. patro vlevo
PhDr. Zdeňka Hort, Ph.D.
psycholožka, koučka
pracovna: budova E, 1. patro vlevo

 


Přihlašovací formulář

 

*nezbytné údaje k odeslání přihlášky

  

Studentka

Chcete
studovat
na ICV MENDELU?

Vše, co potřebujete vědět: